Šobrīd Daugavpilī

Apstiprināta ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma Pašvaldības ziņas

292
Apstiprināta ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma

Ceturtdien, 26. janvārī, Daugavpils pilsētas domes deputāti apstiprināja Daugavpils valstspilsētas ielu fonda izlietošanas vidēja termiņa programmu 2023. – 2025. gadam.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, atbilstoši Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas un autoceļu ikdienas uzturēšanas kārtībai, katru gadu veic pilsētas ielu tehniskā stāvokļa novērtēšanu, apzinot ielu stāvokļa izmaiņas satiksmes slodžu, laikapstākļu un ceļu seguma materiālu novecošanas ietekmē. Pamatojoties uz šo novērtējumu Komunālās saimniecības pārvalde katru gadu izstrādā ielu uzturēšanas programma 3 gadiem, kas kalpo par pamatu ikgadējo ielu tīkla uzturēšanas un sakārtošanas plānu izstrādei un iekļauj arī būvniecības ieceru dokumentācijas izstrādāšanu un ekspertīžu veikšanu ielām, tiltiem, pārvadiem, izstrādāto būvprojektu realizāciju un ielu seguma, satiksmes elementu atjaunošanu.

Saskaņā ar Daugavpils valstspilsētas ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu, 2023. gadā ielu (t.sk. arī tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku) uzturēšanas provizoriskas izmaksas varētu sastādīt 2 016 0332,00 eiro. Šogad plānots veikt projektēšanas darbus atsevišķu ceļu posmu sakārtošanai Jelgavas ielā, Smilgu ielā, Tautas ielā, Kastaņu ielā, Brīvības ielā, 18. novembra ielā, Nometņu ielā un Tirgoņu ielā, turpināt Smiltenes un Kandavas ielu satiksmes pārvada otrās kārtas projektēšanas un būvprojekta ekspertīzes veikšanas darbus, kā arī veikt remontdarbus tiltiem pār Lauceses upi, Šūņicas upi un Meļņičaks upi. Paredzēts pabeigt arī Vienības tilta pārbūves projektēšanu un veikt projekta būvekspertīzi, kam tiks novirzīti vairāk nekā 100 000,00 eiro. Plānos iespējamas korekcijas, ņemot vērā ielu faktisko stāvokli pēc ziemas sezonas.

  1. un 2025. gadā pa 1 661 822,00 eiro paredzēts novirzīt Vienības tilta pārbūves būvniecības darbiem (ja netiks atrasts cits finansējuma avots) un pa 93 000 eiro – tranzīta ielu A13, P67 un P68 maršrutu asfalta seguma atjaunošanai.

Veicamie darbi tiek finansēti no valsts mērķdotācijas pašvaldības ceļiem (ielām).

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa,

Komunālās saimniecības pārvalde

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!