Šobrīd Daugavpilī

Apmācības slimnīcas personālam Domes ziņas

152
Apmācības slimnīcas personālam

Pateicoties ES Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam atbalstam, SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” sadarbībā ar vadošo partneri Kauņas Republikānisko slimnīcu īsteno projektu Nr.LLI-396 „Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā” (Hospitals for CBC).

  • Projekta aktivitātes ietvaros Daugavpils reģionālajā slimnīcā laika posmā no š.g.23.jūlija līdz 30.augustam notiks apmācības slimnīcas personālam – ārstiem, medicīnas māsām, māsu palīgiem un vispārējam personālam. Apmācību laikā plānots apskatīt dažādus aktuālus jautājumus, piemēram: kā sevi pasargāt no izdegšanas darbā, profesionālās izdegšanas sekas, kognitīvi biheiviorālās terapijas un transakciju analīzes metodes darbā ar izdegšanas sindromu, sadarbība kolektīvā, komunikācijas veidi un stili, laika plānošana, līderība, stratēģiskā plānošana, problēmu risināšana u.c. temati.

Papildus teorētiskajām zināšanām personālam plānotas arī praktiskās nodarbības un komandu darbs. Kopumā plānots apmācīt 220 slimnīcas darbiniekus. Apmācību ciklu vadīs Daugavpils universitātes docents, Dr.psych. Vitālijs Raščevsks.

Pirmais apmācību cikls Daugavpils reģionālās slimnīcas personālam notika 2019.gada 23.jūlijā. dalībnieki ar patiesu interesi klausījās lekciju par emocionālās izdegšanas profilaksi, simptomiem, emociju dažādību, sociālo lomu ambivalenci u.c., kā arī izpildīja praktiskos uzdevumus un aktīvi iesaistījās diskusijās.

Sagatavoja projekta vadītāja L.Drozde

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

Programmas tīmekļa vietne: www.latlit.eu

Saite uz projektu: https://latlit.eu/lli-396-hospital-cooperation-in-creating-an-effective-surgical-services-management-in-the-cross-border-region-hospitals-for-cbc/

Par informācijas saturu pilnībā atbild SIA ”DRS”, un nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju