Šobrīd Daugavpilī

Apbalvojumu piešķiršanas padome skata Gada balvas piešķiršanai iesniegtos kandidātus Domes ziņas

784
Apbalvojumu piešķiršanas padome skata Gada balvas piešķiršanai iesniegtos kandidātus

Apbalvojumu GADA BALVA dažādās nominācijās Daugavpils pilsētas dome piešķir kopš 2010.gada. Arī šogad, līdz 15. oktobrim, varēja iesniegt kandidatūras Domes apbalvojumam.

  1. oktobrī sāka darbu Apbalvojumu piešķiršanas padome, tās priekšsēdētājs ir Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis.

Izvirzīt kandidātus apbalvojumam GADA BALVA varēja Domes deputāti, Domes komitejas, komisijas, Daugavpilī reģistrētas juridiskās personas, valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī iedzīvotāji.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 22.aprīļa nolikumu Nr.5 “Nolikums par Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem” GADA BALVA tiek piešķirta sešās nominācijās.

Šogad nominācijā izglītība ir 5 pieteikumi, kultūrā 5 pieteikumi, sportā 2 pieteikumi, tautsaimniecībā 2 pieteikumi, veselības aizsardzība un sociālā aprūpē 5 pieteikumi, sabiedriskā darbībā 7 pieteikumi. Nominācija netika norādīta 2 pieteikumiem. Uz Domes apbalvojumu Mūža ieguldījums ir iesniegti 2 kandidāti, pašvaldība saņēma pieteikumus arī uz citiem Domes apbalvojumiem.

Galīgo lēmumu par Domes apbalvojumu piešķiršanu pieņems Domes deputāti. Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītā svinīgā pasākuma laikā.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.