Šobrīd Daugavpilī

4. aprīlī plkst. 17.00 tiek sasaukta Daugavpils Domes ārkārtas sēde Domes ziņas

941
4. aprīlī plkst. 17.00 tiek sasaukta Daugavpils Domes ārkārtas sēde

Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš izdevis rīkojumu sasaukt Domes ārkārtas sēdi 4. aprīlī plkst. 17.00.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par aizņēmuma ņemšanu būvprojekta izstrādei.
 2. Par aizņēmuma ņemšanu būvprojekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurajā ielā 26, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana un iekštelpu remontdarbi” izstrādei.
 3. Par aizņēmuma ņemšanu būvprojekta “Kartodroma, Blāzmas ielā 11, Daugavpilī, būvprojekta minimālā sastāva izstrāde, būvprojekta ieceres dokumentācijas saskaņošanu CIK-FIA un būvprojekta saskaņošana būvvaldē” izstrādei.
 4. Par aizņēmuma ņemšanu Daugavpils cietokšņa kempinga būvprojekta izstrādei.
 5. Par aizņēmuma ņemšanu transportlīdzekļu iegādei Daugavpils pašvaldības iestāžu vajadzībām.
 6. Par aizņēmuma ņemšanu būvprojekta izstrādei.
 7. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projektam “Vienības nama ugunsdzēsības un ūdensapgādes sistēmas vienkāršota atjaunošana”.
 8. Par aizņēmuma ņemšanu Izglītības iestāžu investīciju projektiem.
 9. Par aizņēmuma ņemšanu izglītības iestādes investīciju projektam-Daugavpils 17.vidusskolas pārbūves projekta aktualizācija un būvdarbi.
 10. Par aizņēmuma ņemšanu “Jauna siltummezgla, ēkas apkures/ventilācijas sistēmas un ūdensapgādes ierīkošana objektā, Stacijas ielā 129A,Daugavpilī.
 11. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projektam “Jauno Stropu promenādes izbūve Daugavpilī”.
 12. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projektam “Daugavpils pilsētas ielu, ietvju, caurbraucamo pagalmu pārbūve, izbūve.
 13. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projektam Daugavpils pilsētas ielu apgaismojuma pārbūve”.
 14. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projektam “Būvniecības dokumentu izstrāde apgaismojuma tīklu pārbūvei, izbūvei”.
 15. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projektam “Būvniecības dokumentu izstrāde ielu, auto stāvlaukumu, caurbraucamo pagalmu pārbūvei, izbūvei.
 16. Par aizņēmuma ņemšanu jaunas kapličas ēkas 18.novembra ielā 218, Daugavpilī, būvprojekta izstrādei.
 17. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projektam “Peldošās prominādes un peldošās interaktīvās atpūtas zonas piegāde un uzstādīšana Stropu ezerā, Daugavpilī”.