Šobrīd Daugavpilī

25. AUGUSTĀ DOMĒ NOTIKA PRESES KONFERENCE Domes ziņas

197

25. augustā Daugavpils pilsētas domē notika kārtējā tikšanās ar presi, kurā piedalījās Domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs, priekšsēdētāja 1.vietnieks Jānis Lāčplēsis, priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis, priekšsēdētāja vietniece Līvija Jankovska, Domes izpilddirektore Sabīne Šņepste un Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova.

Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova pastāstīja par to, kā pilsētas skolās no 1.septembra tiks organizēts mācību process, kā arī par klašu komplektāciju jaunajā mācību gadā.

Konferences otrajā daļā plašsaziņas līdzekļu pārstāvji uzdeva Domes vadībai jautājumus par dažādu būvniecības un infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu Daugavpilī, finansējumu no valsts fondiem, ko plāno saņemt slimnīca un pilsēta, pašvaldības dzīvojamo platību piešķiršanu speciālistiem, jaunu uzņēmumu piesaisti un daudzām citām tēmām.

Vairāk skatieties video materiālā.