Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība aicina pieteikties uz Daugavpils valstspilsētas iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja amata vietu (Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401) (KON

Pēdējo reizi informācija atjaunota 19.09.2023, 15:17

Pieteikumu līdz 2023.gada 05.jūlijam plkst.16.00 var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Daugavpils valstspilsētas iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”  vadītāja amatu”, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv , tālr.uzziņām 65404399, 65404344.

Darba devējs piedāvā:

  • darba samaksu – no 2300,00 EUR
  • dienesta dzīvokli, ja nepieciešams.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Daugavpils vakstspilsētas pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils valstspilsētas pašvaldība. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, aicinām apmeklēt tīmekļvietni: https://www.daugavpils.lv/privatuma-politika

Konkursa nolikums

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!