Šobrīd Daugavpilī

„Komunālās saimniecības pārvalde” aicina darbā CEĻU BŪVINŽENIERI

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.01.2022, 14:08

 

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kas sagatavotas ievērojot konkursa nolikumu, jānosūta pa pastu vai jāiesniedz elektroniski Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde” līdz 2022.gada 25.janvāra plkst. 15.00. Adrese: Daugavpils, Saules iela 5A, 208. kabinets, e-pasta adrese: evita.zuromska@daugavpils.lv. Tālrunis uzziņām par konkursa nolikumu 65476324.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” izsludina konkursu uz 1 vienu amata vietu - CEĻU BŪVINŽENIERIS, profesijas kods 2142 15.

Iestāde/struktūrvienība: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  „Komunālās saimniecības pārvalde” / IELU UN INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APSAIMNIEKOŠANAS, UZTURĒŠANAS SEKTORS.

Darba vieta: Daugavpils, Saules iela 5A
Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentiem:

§   augstākā izglītība transportbūvju specialitātē (profesionālais bakalaura grāds transportbūvēs un inženiera profesionālā kvalifikācija transportbūvēs);

§   vēlama praktiskā darba pieredze autoceļu būvniecībā vai uzraudzībā;

§   darba pieredzei valsts vai pašvaldības darbā (tiek uzskatīta par prioritāti);

§   teicamas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā));

§   teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);

§   prasme brīvi strādāt ar AutoCad vai tā analogu;

§   spēja apkopot un analizēt informāciju, izstrādāt risinājumus, izvērtēt alternatīvas un pieņemt lēmumus;

§   prasme vadīt automašīnu („B” kategorijas autovadītāja apliecība) nav obligāts;

Precīzākas prasības ir noteikts konkursa nolikumā, kas ir publiski pieejamas: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi/

Būtiskākie amata pienākumi:

1.      Vadīt projektus un organizēt būvdarbus objektos;

2.      Nodrošināt projektu kvalitātes vai būvdarbu objektu auditu programmas izpildi un dokumentēšanu;

3.      Ceļu remonta darba plāna sastādīšana;

4.      Darba veikšanas projektu izstrādāšana (būvniecības tehnoloģija, detalizētie grafiki un tml.);

5.      Sekot, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām noteiktos termiņos un to izmaksas iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros.

6.      Kontrolēt būvju izpilddokumentāciju un būvdarbu izpildi būvnormatīviem atbilstošā tehnoloģiskā līmenī, efektīvi un lietderīgi izmantojot resursus.

7.      Veikt darbu izpildes kontroli, kvalitātes pārbaudi ar mērierīcēm un izpilddokumentācijas noformēšanu;

8.      Projekta rasējumu un specifikāciju analīze;

9.      Tāmju sastādīšana un pārbaude;

10.  Shēmu un izpildrasējumu izstrādāšana;

11.  Veikt nestspējas mērījumus ar krītošā svara deflektometru būvobjektos un autoceļu tīklā;

12.  Veikt nestspējas rādītāju aprēķinus un iegūto datu apkopošanu.

13.  Pārzināt būvju ekspluatāciju, organizēt uzbūvēto būvju ekspluatācijas un remonta darbus un uzraudzīt tos.

14.  Pārzināt celtniecības materiālu tehnoloģiju un pārzināt būvdarbu vadīšanu, vadīt būvdarbus.

15.  Pārbaudīt būvprojektu dokumentāciju.

Amats klasificēts 20. saimes III līmenī (10. mēnešalgas grupa) atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma noteiktajiem ierobežojumiem.

Mēnešalga bruto līdz EUR 1200.00

NOLIKUMS