Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldība aicina pieteikties uz Daugavpils Individuālo sporta veidu skolas direktora amatu (KONKURSS NOSLĒDZIES)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 18.07.2022, 09:58

Pieteikumu līdz 2022.gada 12.jūlijam plkst.17.00 var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas pašvaldībā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” direktora amatu”, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils pilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv

Tālrunis uzziņām: 654 24233

Darba devējs piedāvā:

  • darba samaksa – no 1671 EUR
  • veselības apdrošināšana
  • dienesta dzīvoklis, ja nepieciešams.

NOLIKUMS

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils pilsētas pašvaldība. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Daugavpils pilsētas pašvaldībā, aicinām apmeklēt tīmekļvietni: https://www.daugavpils.lv/privatuma-politika