Now in Daugavpils

Daugavpils is Diversity

Information has been updated at 06.10.2018, 16:18

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2019.gada 9.oktobrī plkst. 17.15. Daugavpils pilsētas Domes Konferenču zālē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, izsolē tiek pārdota

  • zemes vienība 48299 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000340901, un uz tās esošas ēkas Šūņu ielā 1, izsoles sākumcena – 103000 EUR;

Samaksa par objektu veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Daugavpils pilsētas domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 7.kabinetā darba laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 3.oktobra plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 100 EUR saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils pilsētas domes (reģ.nr.90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Tālrunis uzziņām: 65404354, 65404353.

General information

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!