Šobrīd Daugavpilī

Atskaite par būvniecības darbu veikšanu ERAF projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/028 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros Pilsētas ziņas

810
Atskaite par būvniecības darbu veikšanu ERAF projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/028 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros

Projekta „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros notiek būvniecības darbi objektos:

  • Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai un infrastruktūras izveide Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī (Būvuzņēmējs PS „PMK un BB”).
  • Spaļu ielas pārbūve posmā no Slāvu ielas līdz Smilškalna ielai un piebraucama ceļa pārbūve no Spaļu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071213, Daugavpilī (Būvuzņēmējs CBF SIA „Binders”).

Būvniecības darbi ir pabeigti objektos:

  • Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071614 un ceļa posma pārbūve no Mendeļejeva ielas līdz Ziemeļu industriālās zonas 1.kārtas izbūves robežai, Daugavpilī (Būvuzņēmējs SIA „CEĻI UN TILTI”),
  • Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000070506, Daugavpilī (Būvuzņēmējs SIA „Ošukalns”), notiek atzinumu pieprasīšana no atbildīgajām iestādēm un sagatavošana objektu nodošanai ekspluatācijā.

Informatīva tabula:   

Nr.p.k.

Būvobjekts

Būvuzņēmējs

Būvuzraugs

Autoruzraugs

Izpilde

1.

Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071614 un ceļa posma pārbūve no Mendeļejeva ielas līdz Ziemeļu industriālās zonas 1.kārtas izbūves robežai, Daugavpilī

SIA

„CEĻI UN TILTI”

SIA

„REM PRO”

SIA

„BM projekts”

100%

2.

Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000070506, Daugavpilī

SIA „OŠUKALNS”

SIA

„REM PRO”

SIA

„BM projekts”

100%

3.

Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai un infrastruktūras izveide Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī

PS

„PMK un BB”

SIA

„REM PRO”

SIA

„Firma L4”

73%

4.

Spaļu ielas pārbūve posmā no Slāvu ielas līdz Smilškalna ielai un piebraucama ceļa pārbūve no Spaļu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071213, Daugavpilī

Ceļu būves firma SIA „BINDERS”

SIA

„RoadLat”

SIA

„BM projekts”

24%

 

Dotajā atskaite atspoguļoti būvniecības darbi objektos:

1.att. Mendeļejeva iela pēc būvdarbu pabeigšanas.

 

2.att. Spaļu iela pēc būvdarbu pabeigšanas (Būvuzņēmējs SIA „Ošukalns”).

 

3.att. Spaļu iela pēc būvdarbu pabeigšanas (Būvuzņēmējs SIA „Ošukalns”).

 

4.att. Sagatavošanas darbi valčbetona ieklāšanai objektā „Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai un infrastruktūras izveide Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī”.

 

5.att. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu būvniecība Spaļu ielā (Būvuzņēmējs CBF SIA „Binders”).

 

Informāciju sagatavoja: Sergejs Gorņiks

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris

tālr.: 654 76062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv