Ziemeļu industriālajā zonā SIA “Zieglera mašīnbūve” paplašinās savu darbību Pilsētas ziņas

269
Ziemeļu industriālajā zonā SIA “Zieglera mašīnbūve” paplašinās savu darbību

Daugavpils pašvaldība turpina darbu pie industriālo zonu attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanas, kā rezultātā īpašumtiesības uz pašvaldībai piederošo neapbūvēto zemesgabalu Spaļu ielā 4k-2 izsoles rezultātā ieguva SIA “Zieglera mašīnbūve”, kas plāno paplašināt savu ražotni un veidot jaunas darba vietas.

Izsoles dalībniekiem tika piedāvāts iegādāties neapbūvētu zemes vienību 8 575 m2 platībā un tehnisko projektu “Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai un infrastruktūras izveide Spaļu ielā 4, Daugavpilī” dokumentāciju.

Par izsoles uzvarētāju kļuva SIA “Zieglera mašīnbūve”, kas par zemesgabalu un dokumentāciju piedāvāja 136 256 euro. Uzņēmums paredz šeit attīstīt savu blakus esošo ražotni.

“SIA “Zieglera mašīnbūve” attīstības stratēģija nākamajiem 10-15 gadiem paredz ražotās produkcijas apjomu ievērojamu pieaugumu. Pašlaik uzņēmumam piederošā teritorija tiek pilnībā izmantota ražošanas vajadzībām un mums ir ārkārtīgi nepieciešamas jaunas platības. Zemesgabals Spaļu ielā 4k-2 tiks izmantots uzņēmuma loģistikas centra būvniecībai, kas ļaus mums visu saražoto produkciju piegādāt tieši mūsu klientiem.

Sakarā ar teritorijas trūkumu, šobrīd loģistika daļēji notiek caur mūsu uzņēmumiem Vācijā un Dānijā. Taču kompānijas īpašniekiem SIA “Zieglera mašīnbūve” uzņēmums Daugavpilī ir prioritārs Ziegler grupas attīstības ilgtermiņa perspektīvā,” norāda SIA “Zieglera mašīnbūve” valdes locekle Olga Krušinska.

Izsoles rezultāti deputātiem būs jāapstiprina domes sēdē. Paredzēts, ka tas notiks 30. maijā.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!