Šobrīd Daugavpilī

Judovkā plāno attīstīt ūdenspiegādes un kanalizācijas pakalpojumus Pilsētas ziņas

156

Jau nākošajā gadā Judovkas mikrorajonā sāksies vērienīga projekta realizācija, kura paredz ūdensvada un kanalizācijas sistēmas celtniecību apbūves privātsektorā.

Kopā tiks uzbūvēti 9 kilometri ūdensvada tīkla un 8 kilometri maģistrālo kanalizācijas tīklu, kā arī dīķeri vai cauruļvada posmi zem upes gultnes, lai varētu pārsūknēt kanalizācijas noteci uz Daugavas pretējo pusi un nodrošināt ciemata nepārtrauktu ūdensapgādi pa īsāko ceļu. 

Vēl līdz projekta darbu uzsākšanas uzņēmuma ,,Daugavpils Ūdens” darbinieki veica mikrorajona iedzīvotāju aptauju par centralizētas ūdens piegādes un kanalizācijas izbūves nepieciešamību. Izrādījās, ka šos pakalpojumus gatavi izmantot 80% mājsaimniecību.

Darbi tiks uzsākti jaunajā celtniecības sezonā. Pabeigt sola 2019. gadā. Projekts tiks īstenots vairākos posmos, lai minimizētu neērtības, kuras ir saistītas ar atsevišķu ielu aizsprostošanu. Piebraukšana pie visām mājām būvniecības periodā tiks nodrošināta, tāpēc Judovkas iedzīvotāji par to var neuztraukties.

Un par šī projekta finansējumu. Kopējās izmaksas būs aptuveni 4,5 miljoni eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Kohēzijas fonda līdzfinansējums – aptuveni 1,8 miljoni eiro. Trūkstošos līdzekļus uzņēmums segs no sava budžeta, kā arī izmantos aizņēmumu.

 Ieplānotā realizācijas rezultātā Judovkas iedzīvotāji saņems kvalitatīvu pakalpojumu, nebūs vajadzības pēc tualešu ar izgrebjamām bedrēm obligātās sertifikācijas.  Kļūs neaktuāla arī izžūstošo aku problēma.

Iepazīties ar nākamo ūdensvada un kanalizācijas maģistrāļu plānu var, iebraucot mikrorajonā, kur ir uzstādīta informatīvā plāksne.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa

Kopīgot šo videoklipu:
Ievietot video Jūsu vietnē (HTML – kods)
Videoklipa izmēri: