Šobrīd Daugavpilī

VĒL IR IESPĒJA PIEDALĪTIES KONKURSĀ UN SAŅEMT LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAI Pilsētas ziņas

167
VĒL IR IESPĒJA PIEDALĪTIES KONKURSĀ UN SAŅEMT LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAI

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments aicina iedzīvotājus piedalīties konkursā līdzfinansējuma saņemšanai individuālajā, kolektīvajā vai juridiskajā valdījumā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanai. Pašvaldības līdzfinansējuma apjoms šiem mērķiem ir no 1000 līdz 25 000 eiro. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2019.gada 2.septembrim.

Balstoties uz pilsētas domes 2018. gada 30. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.30, Daugavpils iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar konkursa noteikumiem un izmantot iespēju iesaistīties kultūras pieminekļu vai to daļu saglabāšanā un atjaunošanā.

Saskaņā ar konkursa nolikumu, pieteikumi ir jāsagatavo un jāiesniedz Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā (Raiņa ielā 28) līdz 2019. gada 2.septembrim. Piedalīties konkursā var arī dzīvojamo ēku, kurām piešķirts kultūras pieminekļa statuss, īpašnieki.

Iesniegtos dokumentus komisija izskatīs viena mēneša laikā, pēc tam tiks pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu, kas, atkarībā no veicamo darbu veida, sastādīs no 30% līdz 75%. Finanšu līdzekļi norādītajā apmērā tiks piešķirti no pašvaldības budžeta. Kultūras pieminekļu restaurācijas/konservācijas projekti būs jāīsteno 18 mēnešu laikā kopš līguma noslēgšanas brīža.

Ar konkursa nolikumu, līdzfinansējuma apjomiem, novērtējuma anketu un citām detaļām var iepazīties ŠEIT.

Papildus informāciju var saņemt Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, vai zvanot pa tālr.654 57161 (pilsētas galvenā arhitekte, departamenta vadītājas vietniece Inga Ancāne), tālr.654 07787 (Vides degradējošo ēku būvinženieris Vadims Kodačs).

 

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.