Šobrīd Daugavpilī

Veikti profilaktiski darbi attīrīšanas iekārtās Pilsētas ziņas

149
Veikti profilaktiski darbi attīrīšanas iekārtās

Gatavojoties darbam ziemas sezonas apstākļos, līdz oktobra vidum “Daugavpils ūdens” speciālisti paveica darbietilpīgus profilaktiskus darbus pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtās -   nostādinātāju iztukšošanu ar tehnoloģisko ierīču un konstrukcijas elementu (sūkņu, skrēperu, stiprinājumu, novadīšanas kanālu, pamatņu ) apsekošanu, mazgāšanu, remontu, regulēšanu utt.

Nostādinātāji – tie ir lieli dzelzsbetona rezervuāri (diametrs - 40 m un dziļums – 5 m), kur pēc pilna bioloģiskā notekūdens attīrīšanas procesa notiek biomasas atdalīšana un nepārtraukta aktīvo dūņu pārsūknēšana atpakaļ uz bioloģisko reaktoru. Gada laikā KAI tiek attīrīti un novadīti vairāk, nekā 4 milj.m3 pilsētas notekūdeņu.

Lai paveiktu visus pārbaudes protokolā paredzētus darbus katram no 4 nostādinātājiem  ir nepieciešama vismaz nedēļa (tikai iztukšošana notiek 2 dienu laikā).Visi darbi tika izpildīti ar  uzņēmuma pašu spēkiem, savlaicīgi un kvalitatīvi  - vietējie putni ar prieku atpūšas tīrītajos rezervuāros! Vairāk foto – Facebook lapā