Šobrīd Daugavpilī

Vasaras nometnes sāksies jūnija vidū Pilsētas ziņas

243

Ik vasaru Daugavpilī darbojas bērnu un jauniešu vasaras nometnes, ko organizē Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa, un Sporta pārvaldes organizētās nometnes sporta skolu audzēkņiem.  Neraugoties uz valstī esošajiem ierobežojumiem, tās varēs notikt arī šogad.  Pirmās maiņas sāksies jūnija vidū.

Jaunatnes nodaļa uz pilsētas mācību iestāžu bāzes rīko 19 nometnes, katrai no tām būs sava tematika un ilgums. Bērni varēs sportot, gūt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un dabu, pētīt robototehniku un fizikas likumus, atklāt jaunus horizontus un izzinoši pavadot laiku jautrā kompānijā. Tās būs dienas un diennakts nometnes, kuras trīs mēnešu laikā varēs apmeklēt 880 bērni un jaunieši vecumā no 6 līdz 14 gadiem. 

Jūnija nometnēm bija jāsākas mēneša sākumā, taču termiņi ir pārcelti un pirmā maiņa sāksies 14.jūnijā.

Drošības pasākumi, salīdzinot ar pērno gadu, kad nometnes arī norisinājās pandēmijas apstākļos, kļūs vēl stingrāki: papildus tam, ka bērnu skaits grupā nevarēs pārsniegt 20 dalībniekus, pastāvīgi tiks veikta telpu pastiprināta dezinfekcija un nodrošināta citu sanitāro normu ievērošana, dienas nometņu dalībniekiem, kas sasnieguši  7 gadu vecumu, būs jānēsā sejas maskas (izņēmums – nodarbības ārtelpās). Diennakts nometņu dalībniekiem tas būs jādara, tikai apmeklējot sabiedriskās vietas. 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma gan darbiniekiem, gan bērniem būs  jāveic SARS-CoV-2 vīrusa RNS siekalu tests, ko vajadzēs atkārtot ik pēc nedēļas.

Nometnēs, kas tiek organizētas brīvā dabā vai atsevišķās ēkās, ir pieļaujama vairāku grupu dalība, ja tiek veikti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi un nodrošināts, ka šo grupu dalībnieki un personāls nometnes darbības laikā nesastopas. 

Testu nodošana notiks organizēti vienuviet un būs bez maksas. Detalizēta informācija par testēšanu tiks paziņota papildus.

Jaunatnes nodaļā informē, ka gandrīz visas ceļazīmes jūnija nometnēm jau ir izpirktas, taču, ja kāds to nav paguvis izdarīt, vēl var paspēt. Savukārt ja termiņu pārcelšanas vai citu iemeslu dēļ kāds vēlas atteikties no ceļazīmes un atgriezt naudu, ir jāsazinās ar Jaunatnes nodaļas darbinieku, zvanot pa tālr. 65422309, un ne vēlāk kā 3 dienas pirms nometnes sākuma jāuzraksta iesniegums par naudas atgriešanu un jānogādā tas Daugavpils pilsētas domes informācijas centrā  (Krišjāņa Valdemāra ielā 1, 1.stāvā). Iesnieguma formu varat atrast Jaunatnes nodaļas mājaslapā  jaunatne.daugavpils.lv sadaļā nometnes- noderīgie dokumenti.

Plašāka informācija par nometņu norisi tuvākajā laikā tiks publicēta Jaunatnes nodaļas mājas lapā www.jaunatne.daugavpils.lv un pašvaldības vietnē www.daugavpils.lv.

Esošais nometņu organizēšanas regulējums un visi drošības pasākumi attiecas arī uz sporta nometnēm, kas sāksies 15.jūnijā. Dienas sporta nometnēs sporta treniņi (nodarbības) drīkstēs norisināties tikai ārtelpās, ievērojot Noteikumos Nr.360 noteikto vispārīgo regulējumu – ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus, nodarbību vadītājus), neizmantojot ģērbtuves. Diennakts nometnēs sporta treniņu (nodarbību) norise iekštelpās nometnes grupas ietvaros ir atļauta.

Informācija par sporta nometņu norisi var saņemt, zvanot pa tālr.654 57934.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.