Šobrīd Daugavpilī

Valdība pagarina ārkārtējo situāciju līdz 28. februārim Pilsētas ziņas

303
Valdība pagarina ārkārtējo situāciju līdz 28. februārim

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, ceturtdien, 6. janvārī Ministru kabineta sēdē valdība lēma pagarināt ārkārtējo situāciju līdz 28. februārim, saglabājot spēkā esošos ierobežojumus.

Visā Latvijā ārkārtējā situācija ir spēkā no 2021. gada 11. oktobra un tiek pagarināta līdz 2022. gada 28. februārim. Tā paredz dažādus ierobežojumus, tostarp uzsvaru uz Covid-19 potes vai pārslimošanas sertifikāta esamību nodarbinātībā un pakalpojumu saņemšanā, kamēr personām, kas nav potētas vai vīrusu izslimojušas, tā dēvētajā "sarkanajā režīmā" pieejamas pirmās nepieciešamības preces un pakalpojumi, kā arī sabiedriskais transports.

Veselības ministrija skaidroja, ka pašreiz spēkā esošie ierobežojumi vēl nav atceļami, jo tuvākajā laikā Latvijā sagaidāms straujš Covid-19 saslimstības pieaugums omikrona varianta izplatības dēļ.  Pagājušā gada nogalē pasaulē un Eiropas Savienībā strauji sāka izplatīties jaunais Covid-19 omikrona paveids. Novērots, ka katras divas dienas Eiropas Savienības valstīs dubultojas omikrona gadījumu skaits, un atsevišķās valstīs jaunā omikrona izraisīto Covid-19 gadījumu skaits ir pārsniedzis delta varianta izraisīto Covid-19 gadījumu skaitu

 

Covid-19 sertifikāts

No 15. februāra pakalpojumu saņemšanai tiek noteikts vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš, kas "Johnson & Johnson" vakcīnu saņēmušajiem būs pieci mēneši, bet visām pārējām vakcīnām - deviņi mēneši, paredz 6. janvāra grozījumi Ministru kabineta rīkojumā Nr. 720.

 

Izglītība, sports, interešu izglītība un jaunatnes darbs

Valdība atļāva pirmsskolas skolēniem un bērniem no 12 gadu vecuma, kuriem nav Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, piedalīties sporta nodarbībās ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Skolēni no 12 gadu vecuma, kuriem nav Covid-19 sertifikāta, bet kuri formālajā izglītībā ir veikuši rutīnas skrīninga testu, drīkst atsākt sporta nodarbības iekštelpās. Šiem skolēniem būs jāuzrāda testēšanas sertifikāts vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu. Vienā sporta nodarbības grupā iekštelpās drīkst pulcēties ne vairāk kā 20 skolēni, un piepildījums ģērbtuvēs nedrīkst pārsniegt 25%.

Sacensībās var piedalīties tikai personas ar primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī skolēni, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētajā skrīningā. Pirmsskolas izglītības skolēni sacensībās drīkst piedalīties, ja tie pirms sacensību norises veic antigēna paštestu autorizētas personas un vecāku klātbūtnē un tas ir negatīvs. Skolēnu testēšanas izmaksas nodrošina attiecīgās interešu izglītības vai profesionālās izglītības ievirzes programmas īstenotājs, nevis skolēnu vecāki.

Lai mazinātu riskus skolēniem nonākt saskarē ar Covid-19 vīrusu, pamata un vidējās izglītības pakāpes skolēnu plūsmas nedrīkst pārklāties. Attiecīgi skolēni neatrodas vienā mācību telpā un nesatiekas ārpus nodarbību telpas starpbrīžos. Prasības par skolēnu saskarsmi var nepiemērot, ja tas ir objektīvi pamatoti mācību priekšmetu (kursu) īstenošanā atbilstoši izglītības programmas specifikai, kā arī mācību priekšmetu konsultāciju, pagarinātās dienas grupu un interešu izglītības nodarbībās.

Darbu ar jaunatni varēs organizēt līdzīgi kā interešu izglītības nodarbības. Attiecīgi aktivitātes varēs organizēt klātienē iekštelpās un tajās varēs piedalīties jaunieši ar primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu, kā arī jaunieši, kuriem ir Covid-19 testēšanas sertifikāts vai kuriem atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam formālajā izglītībā pamata un vidējā pakāpē veikts Covid-19 antigēna skrīninga tests vai RNS noteikšanas tests, un tas ir negatīvs.

 

Kultūras iestāžu darbība un pasākumi

Valdība lēma, ka līdz 28. februārim kultūras iestādes var darboties un pasākumi var notikt drošajā jeb “zaļajā” režīmā. Papildus apmeklējot kultūras iestādes un pasākumus ikviens aicināts lietot medicīniskās sejas aizsargmaskas vai FFP2 respiratorus. Konkrēto masku lietošana pašlaik ir ieteikums, bet to lietošanu plānots noteikt par obligātu tiklīdz valstī būs pieejam pietiekošs to daudzums. Pasākuma apmeklētājiem jāatrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās. Pasākuma laikā nav pieļaujama apmeklētāju drūzmēšanās ārpus norādītajiem vietu sektoriem.

Muzejos, bibliotēkās, arhīvos, kultūras centros, mākslas galerijās, izstāžu zālēs, brīvdabas estrādēs, teātros, koncertzālēs - gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, obligāta ir prasība uzrādīt Covid-19 vakcinācijas vai vīrusa pārslimošanas sertifikātu.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības darba organizācija

Līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu visā valstī (MK rīkojums Nr.720), no 11. oktobra mainīta iedzīvotāju pieņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pašvaldībā, pašvaldības iestādēs, kapitālsabiedrībās, medicīnas iestādēs, kā arī kultūras un tūrisma iestādēs.

Plašāka informācija par Daugavpils pilsētas pašvaldības, tās struktūru, iestāžu un kapitālsabiedrību darba organizāciju pieejama te: https://www.daugavpils.lv/afisa/daugavpils-pilsetas-pasvaldibas-darba-organizacija-arkartejas-situacijas-perioda.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas  nodaļa