Šobrīd Daugavpilī

Vairākas bērnudārzu darbinieku kategorijas saņems piemaksas par darbu COVID-19 apstākļos Pilsētas ziņas

1356

18.februārī Finanšu komitejas, bet pēc tam – arī Daugavpils pilsētas Domes sēdē deputāti skatīja jautājumus par vienreizējo piemaksu piešķiršanu vairākām pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku grupām. Rezultātā bija nolemts, ka visi bērnudārzu pedagogi, skolotāju palīgi, aukles un medicīnas māsas saņems vienreizēju piemaksu par darbu COVID-19 apstākļos. Finansējums tiks piešķirts gan no valsts, gan no pašvaldības budžeta.

Ar 2021. gada 28. janvāra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 56Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"” bija nolemts piešķirt piemaksu pedagogiem, skolotāju palīgiem un auklēm, savukārt Daugavpils pašvaldība, izvērtējot arī citu pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku darbu un risku, nolēma piešķirt līdzvērtīgi vienreizējo piemaksu arī iestāžu medicīnas māsām, kuras ik dienu ir kontaktā ar visiem iestādes darbiniekiem, kontrolē higiēnas prasību izpildi visā iestādē, apmeklē grupas, ir saskarsmē ar grupu personālu, novēro darbā esošo darbinieku veselības stāvokli, veic epidemioloģisko ieteikumu un dezinfekcijas plāna izpildes uzraudzību un daudzas citas svarīgas funkcijas.

Piemaksas apmērs ir 300 eiro par likmi, taču Izglītības pārvaldē uzsver, ka šajā summā ir iekļautas arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 57,26 eiro apmērā. Līdz ar to katrs darbinieks, kas strādā uz pilnu likmi, t.i. 40 stundas nedēļā, uz rokām saņems summu, kas tiks aprēķināta no piemaksas bruto apmēra 242,74 eiro, un būs atkarīga no aprēķinātiem nodokļiem, apgādājamo skaita, un neapliekamā minimuma.

Valsts mērķdotācija vienreizējām izmaksām ir 295 027 euro, pašvaldības finansējums – 10185 euro. Piemaksu saņems vairāk nekā 750 pedagogi, 250 skolotāju palīgi un aukles, 30 medicīnas māsas. Izmaksas tiks veiktas martā.

Kopumā, vērtējot situāciju ar bērnu un darbinieku saslimstību Daugavpils bērnudārzos, Izglītības pārvaldē norāda, ka tā, salīdzinot ar pēdējiem pāris mēnešiem, ir uzlabojusies, tomēr joprojām paliek svārstīga.

Diemžēl, turpina slimot gan bērni, gan pieaugušie. Taču, pēc IP rīcībā esošās informācijas, inficēšanās notiek nevis izglītības iestādēs, bet gan mājās: absolūti visos gadījumos, kad saslimuši bērni, bija konstatēts, ka viņi inficējās no pieaugušajiem, nevis otrādi.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.