Šobrīd Daugavpilī

Uzsākta projekta Nr. 4.2.2.0/18/I/004 “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības sporta ēkā, Valkas ielā 4B, Daugavpilī” īstenošana Pilsētas ziņas

240
Uzsākta projekta Nr. 4.2.2.0/18/I/004 “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības sporta ēkā, Valkas ielā 4B, Daugavpilī” īstenošana

2019.gada 22.jūlijā ir parakstīts ar Pilnsabiedrību „VANPRO un NORDSERVISS” līgums par būvdarbu veikšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības sporta ēkā - Valkas ielā 4B, Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšanai. Autoruzraudzību veiks SIA „ARGON”, bet būvuzraudzību uzņēmums SIA „FORTUM”.

Būvuzņēmējs pārņēma objektu un uzsāka būvdarbus. 2019.gada 21.augustā notika otrā sapulce būvobjektā, kur apspriesti jautājumi saistīti ar būvdarbu īstenošanu.

Atbilstoši noslēgtajam līgumam ir ieplānots veikt: ārējās fasādes un augšējo pārsegumu siltināšanas,  ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūves, siltummezgla un apkures sistēmas pārbūves,  apgaismojuma sistēmas  modernizācijas, iekšējie apdares un inženiertīklu atjaunošanas darbus.

 

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu Daugavpils pilsētas pašvaldības sporta ēkā, Valkas ielā 4B, Daugavpilī, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu.

Projekta realizācijas termiņš ir 28 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 779 799.03

no tām kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 560 284.44,

t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 476 241.69.

 

Sagatavoja:

Attīstības departamenta Projektu nodaļas Vecākā eksperte projektu jautājumos

Helēna Trošimova