Šobrīd Daugavpilī

Turpinās starptautiskā projekta “Recruit potential” īstenošana Pilsētas ziņas

421
Turpinās starptautiskā projekta “Recruit potential” īstenošana

Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas finansētā projekta „Cilvēkresursu piesaiste un darba kvalitātes uzlabošana Eiropas pašvaldībās” Recruit potential  (“Recruit potential – VET measures for Inclusive Employers”) ietvaros no š.g. 9. – 10.janvārim Lisburnā, Ziemeļīrijā norisinājās ceturtā projekta partneru starptautiskā tikšanās. Projektu īsteno Daugavpils pilsētas dome kopā ar Skelleftea pašvaldību no Zviedrijas (vadošais partneris) un ar partneriem Portugālē, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē.

            Projekta vispārīgais mērķis ir  atbalstīt izglītību, apmācības Eiropā, sekmēt starptautisko sadarbību ES valstu vidū un veicināt Daugavpils atpazīstamību ES kontekstā, kā arī veidot ilgtspējīgu sadarbības tīklu starp projektā iesaistītajām pilsētām un pašvaldībām. Projekta specifiskais mērķis ir darba tirgus sadalījuma izlīdzināšanas pasākumu īstenošana, izstrādājot attiecīgo apmācības programmu speciālistiem, kas strādā ar personālu, kā arī uzņēmumu un struktūrvienību vadītājiem. Šobrīd jau ir izstrādāts apmācības programmas saturs un tā ir iztulkota latviešu, zviedru un portugāļu valodās.

Projekta tikšanās Lisburnā galvenokārt tika veltīta projekta koordinēšanas jautājumiem, kā arī apmācības programmas online versijas izveidei. Projekta ietvaros dalībnieki tika uzaicināti uz tikšanos Lisburnas pilsētas domē (Lisburn & Castlereagh City Council), kur kopā ar mēru kancleru Uelu Makinu (Councillor Uel Mackin) un Ekonomiskās attīstības nodaļas pārstāvjiem tika pārrunāti dažādi jautājumi saistībā ar projektā iesaistīto pilsētu attīstību.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ finansiālu atbalstu. Īstenošanas termiņš: 01.10.2017.- 30.09.2019. Nākamais solis projekta īstenošanā ir apmācības programmas testēšana katrā iesaistītajā pašvaldībā atsevišķi.

Vairāk par projektu šeit https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/recruit-potential

 

Informāciju apkopoja projekta koordinatore J.Reča-Lāže