Šobrīd Daugavpilī

TURPINĀS PIETEIKŠANĀS DZĪVOKĻU ĪRES TIESĪBU IZSOLĒM GAISMAS IELĀ 7 “B” SEKCIJĀ Pilsētas ziņas

232
TURPINĀS PIETEIKŠANĀS DZĪVOKĻU ĪRES TIESĪBU IZSOLĒM GAISMAS IELĀ 7 “B” SEKCIJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldība turpina rīkot dzīvojamo telpu īres tiesību izsoles renovētajā mājā Gaismas ielā 7. Nākamās “B” sekcijā esošie 2 – 3 istabu plašu dzīvokļu nomas tiesību izsoles notiks 7.jūnijā un 10.jūnijā.

Pirmo objektu izsoles notika 10., 13., un 24. maijā un bijušas rezultatīvas visiem 15 objektiem. Nosolītā īres maksa ir no 1,50 līdz 2,60 eiro par 1m2 mēnesī, sešu dzīvokļu izsoles notiks 27.maijā.

Līdz 31.maijam vēl var pieteikties sešu dzīvokļu nomas tiesību izsolēm, kas notiks 7.jūnijā,

un līdz 3.jūnijam var pieteikties astoņu dzīvokļu nomas tiesību izsolēm, kas notiks 10.jūnijā.

Aktuāla informācija par izsolēm, pieteikšanās termiņiem un īres līgumu nosacījumiem regulāri tiek atjaunota pašvaldības vietnē un ir atrodama ŠEIT

Nosacītā īres maksa (izsoles sākumcena) par Dzīvojamās telpas 1 m2 mēnesī ir  1,40 EUR (viens eiro, 40 centi). Īres maksas apmēru veido nosolītā summa mēnesī par 1 m2 reizinot ar Dzīvojamās telpas platību.

Dzīvojamās telpas īres tiesību izsoles solis ir 0,10 EUR (nulle eiro, 10 centi).

Izsoles pretendenti (fiziskas personas) uz izsoli var reģistrēties, iesniedzot pieteikumus dalībai īres tiesību izsolē vienā no veidiem:

  • klātienē Pašvaldībā Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tās darba laikā 7. vai 4.kabinetā (iepriekš piesakoties pa tālruni 65404354, 65404348 vai 65404352);
  • atsūtot uz e-pasta adresi aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv;
  • atsūtot pa pastu - Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentam, Izsoles komisijai, 7.kabinets, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils,  LV – 5401 (uz aploksnes nosūtīšanas pasta zīmoga datums nedrīkst pārsniegt pieteikumu iesniegšanas termiņu).

Potenciālos izsoļu dalībniekus aicina uzmanīgi izpētīt izsoles noteikumu un īres līguma nosacījumus. Papildu informāciju var saņemt, zvanot pa tālr. 654 04348, 654 04354, 654 04352, vai rakstos uz e-pastu: aija.vilcane@daugavpils.lv, irina.prozore@daugavpils.lv.

Informāciju sagatavoja:

 Daugavpils pilsētas pašvaldības Komunikācijas nodaļa,

Īpašuma pārvaldīšanas departaments