Šobrīd Daugavpilī

Turpinās Daugavpils pilsētas industriālo teritoriju revitalizācija Pilsētas ziņas

98
Turpinās Daugavpils pilsētas industriālo teritoriju revitalizācija

Starp Daugavpils pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstītas vienošanās par  divu projektu realizāciju uzņēmējdarbības vides uzlabošanai.

  1. “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība III kārta” (vienošanās Nr.5.6.2.0/20/I/019).

Projekta mērķis ir veicināt labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanos un saimniecisko darbību Daugavpils pilsētas teritorijā, uzlabojot Ziemeļu rūpnieciskās zonas infrastruktūras pieejamību.

Plānotās projekta galvenās aktivitātes:

  1. Publiskās infrastruktūras sakārtošana un inženierkomunikāciju ierīkošana (elektroapgādes tīklu pārbūve, apgaismojuma ierīkošana, lietus ūdens kanalizācijas pārbūve u.c.) Ziemeļu rūpnieciskajā zonā;
  2. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem;
  3. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem.

Projekta rezultātā tiks revitalizēta degradētā teritorija 6.08 ha platībā, radītas 9 jaunas darba vietas un piesaistītas privātās investīcijas 165 806 eiro apmērā.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 788 615.35 EUR, projekta attiecināmās izmaksas ir 614 980.94 EUR, no tām:

Eiropas Reģionālā fonda finansējums 85% - 522 733.80 EUR;

Valsts budžeta dotācija 4.50% - 27 674.14 EUR;

Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 10.50% - 64 573.00 EUR;

Projekta neattiecināmās izmaksas sastāda 173 634.41 EUR.

  1. “Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” (vienošanās Nr. 5.6.2.0/20/I/018).

Projekta mērķis ir Daugavpils pilsētas Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, t.sk. veicinot darba vietu radīšanu.

Plānotās projekta galvenās aktivitātes: 

  1. Motoru ielas pārbūve no Bērzu ielas (05000350201) līdz Vaļņu ielai ar Motoru ielas rūpnieciskās zonas pārbūvi, Daugavpilī, t.sk. inženierkomunikāciju ierīkošana (apgaismojuma pārbūve/izbūve, siltumapgādes tīklu pārbūve, ārējā ūdensvada un ārējās sadzīves kanalizācijas izbūve, elektroapgādes tīklu izbūve u.c.). 
  2. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem; 
  3. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem. 

Projekta rezultātā tiks revitalizēta degradētā teritorija 4.4942 ha platībā, radītas 87 jaunas darba vietas un piesaistītas privātās investīcijas 1 053 375 eiro apmērā. 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 4 150 504.99 EUR, projekta attiecināmā summa ir 2 927 501.05 EUR, no tām: 

Eiropas Reģionāla fonda finansējums 85% - 2 488 375.88 EUR; 

Valsts budžeta dotācija 4.5% - 131 737.54 EUR. 

Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 10.5% - 307 387.62 EUR; 

Projekta neattiecināmās izmaksas sastāda 1 223 003.94 EUR.

Informāciju sagatavoja: Svetlana Krapivina, Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece