Šobrīd Daugavpilī

Turpinās Daugavpils Inovāciju centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Pilsētas ziņas

297
Turpinās Daugavpils Inovāciju centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Daugavpils Inovāciju centra ēkā Vienības ielā 30 turpinās siltināšanas darbi. Ēkas mazajā zālē pabeigta ārsienu siltināšana no iekšpuses, veikta grīdas pārseguma siltināšana, grīdas izlīdzināšana un betonēšana, uzsākta griestu krāsošana, kā arī turpinās apdares darbi. Ēkas lielajā zālē daļēji pabeigta ārsienu siltināšana no iekšpuses. Ēkā ir veikta siltummezgla nomaiņa, uzstādīti jauni radiatori, veikti iekšējā ūdensvada un iekšējās sadzīves kanalizācijas ierīkošanas darbi, daļēji nomainīti logi. Turpinās ēkas jumta demontāža un siltināšana.
Būvdarbu izpildi ietekmē COVID-19 situācija būvniecības nozarē, dēļ kā kavējas būvizstrādājumu piegādes termiņi.
Būvdarbi tiek veikti Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Vienības ielā 30, Daugavpilī” Nr.4.2.2.0/20/I/006 ietvaros.Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Vienības ielā 30, Daugavpilī, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu.
Projekta kopējās izmaksas: EUR 2 717 283.50, no tām
• attiecināmās izmaksas EUR 1 264 199.34,
   637 106.06 EUR – ERAF līdzekļi (50.40%);
   33 729.14 EUR – Valsts budžeta dotācija (2.67%);
   593 364.14 EUR – pašvaldības līdzekļi (46.94%).
• neattiecināmās izmaksas EUR 1 453 084.16.


Informāciju sagatavoja: Svetlana Krapivina, Attīstības departamenta vadītājas vietniece