Šobrīd Daugavpilī

Turpinās būvdarbi pirmsskolas izglītības iestādē Nr. 12 Pilsētas ziņas

34
Turpinās būvdarbi pirmsskolas izglītības iestādē Nr. 12

Atbilstoši 2020.gada 20.oktobrī noslēgtajam līgumam ar SIA „Builder Industry” bērnudārzā turpinās energoefektivitātes uzlabošanas remontdarbi. 2021.gada septembrī būvdarbu izpilde ir 75.63% no kopējā ieplānotā darbu apjoma. Saskaņā ar būvniecības dokumentāciju, objektā gandrīz pabeigti jumta, fasādes darbi, grīdu pamatnes, ventilācijas, ārējā ūdensvada, saules kolektoru un gaisa siltumsūkņu uzstādīšanas darbi, kā arī iekšējās apkures sistēmas un siltummezgla darbi. Turpinās iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīklu darbi, iekšējie elektrotīklu darbi un telpu apdares darbi.

Būvuzraudzību objektā veic SIA „Fortum”, autoruzraudzību PN „Lūsis V un MV Būveksperti”. Būvdarbi notiek projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.12, Muzeja ielā 10”, Nr. 4.2.2.0/18/I/006 ietvaros.

Projekta mērķis ir  veicināt Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.12, Muzeja ielā 10 energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projekta realizācijas termiņš ir 24 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 623 204.40, no tām kopējās attiecināmās izmaksas ir

EUR 822 760.99,  t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 699 346.84.

Sagatavoja:

Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākā eksperte projekta jautājumos Helēna Trošimova