Šobrīd Daugavpilī

Turpinās būvdarbi Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu ēkā Pilsētas ziņas

206
Turpinās būvdarbi Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu ēkā

Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Raiņa ielā 27, Daugavpilī norisinās energoefektivitātes uzlabošanas un iekštelpu atjaunošanas remontdarbi.

2019.gada augustā būvdarbu veicēja SIA „VANPRO” būvdarbu izpilde ir 12.08% no kopējā ieplānotā darbu apjoma. Būvdarbi notiek bez kavējumiem, atbilstoši apstiprinātajam laika grafikam. Saskaņā ar būvprojekta dokumentāciju, objektā tika veikti iekšējie apdares darbi, cokola siltināšanas darbi, apkures sistēmas, elektroinstalācijas un vājstrāvas tīklu ierīkošanas darbi. Nākamā mēnesī ir ieplānots veikt jumta siltināšanas darbus, ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu ierīkošanas darbus un turpināt ventilācijas sistēmas, apkures sistēmas, elektroinstalācijas un vājstrāvas tīklu ierīkošanu, utt.

Būvuzraudzību veic SIA „INRI” un autoruzraudzību - SIA „JOE” un SIA „ATTĪSTĪBAS GRUPA”.

Darbi notiek projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/057 “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Raiņa ielā 27, Daugavpilī” ietvaros.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas  pašvaldības ēkā Raiņa ielā 27, Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš ir 34 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 193 846.34no tām kopējās attiecināmās izmaksas ir

EUR 255 324.89, t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 217 026.16.

 

Sagatavoja:

Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākā eksperte projekta jautājumos Helēna Trošimova