Šobrīd Daugavpilī

Tirdzniecības centru aizvēršana ir tikai valdības kompetencē Pilsētas ziņas

534
Tirdzniecības centru aizvēršana ir tikai valdības kompetencē

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju vīrusa COVID-19 dēļ, Daugavpils pašvaldībā veikta virkne pasākumu koronavīrusa izplatīšanās novēršanai. Visās pašvaldības struktūrās pēc iespējas nodrošināta iedzīvotāju attālināta apkalpošana, kas palīdz minimalizēt tiešu komunikāciju starp cilvēkiem. Taču tirdzniecības centru un citu privāto iestāžu darbību pašvaldība ierobežot vai ietekmēt nevar. Tas attiecas gan uz darba režīmu, gan un sniedzamo pakalpojumu klāstu.

Daugavpils pilsētas pašvaldībai kā publiskai personai savā darbībā ir pienākums ievērot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā noteiktos valsts pārvaldes pamatprincipus. Tajā skaitā tās darbībai ir jābūt pakļautai likumam un tiesībām. Likums “Par pašvaldībām”, kas  reglamentē Latvijas pašvaldību darbības vispārīgos noteikumus un ekonomisko pamatu, pašvaldību kompetenci, domes un tās institūciju, kā arī domes priekšsēdētāja tiesības un pienākumus, nepiešķir pašvaldībai tiesības ierobežot (aizvērt) tirdzniecības centru un veikalu darbību. Privātajiem uzņēmējiem esošajā situācijā Dome var vienīgi sniegt rekomendācijas. Domes priekšsēdētāja Andreja Elksniņa vadītā Civilās aizsardzības komisija to ir izdarījusi vēl pagājušās nedēļas sākumā, kad lūdza ierobežot tirdzniecības vietu darbību un pastiprināt drošības pasākumus. Taču reāli ierobežot tirdzniecības centru un veikalu darbību ir tiesīgs tikai Ministru kabinets vai Saeima.

Daugavpils iedzīvotāji tiek aicināti atbildīgi izturēties pret savu un līdzcilvēku veselību un ļoti rūpīgi izvērtēt nepieciešamību doties uz sabiedriskajām vietām, iespēju robežās atsakoties no tirdzniecības centru un veikalu apmeklējumiem.

Vairāki pilsētas ēdināšanas uzņēmumi piedāvā ēdienu līdzņemšanai vai nodrošina piegādi uz mājām. Vairāk informācijas – šeit (https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/vietejo-edinataju-atbalstam-edienu-piegade-un-pasutisana-lidznemsanai-daugavpili).

Atgādinām, ka krīzes situācijā var griezties arī Sociālajā dienestā (tālr.654 49907, 654 49908, vai klātienē Lāčplēša ielā 39 katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 12.00, taču iesakāms izvērtēt klātienes vizītes nepieciešamību, un, iespēju robežās, nokārtot jautājumu telefoniski).

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa