Šobrīd Daugavpilī

Tiks veikta Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāla iekštelpu restaurācija Pilsētas ziņas

268
Tiks veikta Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāla iekštelpu restaurācija

10. septembrī Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš parakstīja uzņēmumu līgumu par Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāla restaurācijas būvdarbiem ar personu apvienību “LAGRON UN BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”.

Būvdarbu četras kārtas tiks veiktas Eiropas reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projektā Nr. 5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības”. Savukārt būvdarbu iekštelpu restaurāciju un inženiertīklu izbūvi (būvniecības 3. kārta) veiks specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projektā Nr. 5.5.1.0/18/I/002 “Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā”.

Paredzēts, ka 3. kārtas būvdarbus varētu uzsākt gada nogalē un objektu pabeigt 20 mēnešu laikā. Būvdarbu kopējā līgumcena ir 2 755 176,46 EUR. Lai uzsāktu darbus ir nepieciešams izpildīt vairākus nosacījumus, noslēgt līgumus autoruzraudzības un būvuzraudzības veikšanai, saņemt darbu atļauju no Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes.

Būvdarbu rezultātā tiks saglabāts unikāls mantojuma objekts, viena no lielākajām un iespaidīgākajām 19. gs. 2. ceturkšņa būvēm Daugavpils cietoksnī. Pēc restaurācijas Inženieru arsenāla Rietumu korpusā tiks izveidots jauns kultūras un tūrisma objekts: tehnikas un industriālā mantojuma centrs, tiks sniegti vairāki jauni pakalpojumi.

Projekta cita darbība paredz Daugavpils cietokšņa krastmalas izbūvi Daugavas upes labajā krastā gar cietoksni. Būvdarbi varētu uzsākties 2020. gada 1. ceturksnī.

Projekta “Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā” mērķis ir attīstīt valsts nozīmes kultūrvēsturisko pieminekļa Daugavpils cietokšņa teritoriju, piedāvājot jaunus tūrisma pakalpojumus, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz Daugavpils cietokšņa teritorijas sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

Projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši, 26.07.2019.-25.07.2021.

Projekta kopējie izdevumi: 4 757 174 eiro, no tiem attiecināmās izmaksas: 3 554 270 eiro, neattiecināmās izmaksas: 1 202 904 eiro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 021 130 eiro.

Informāciju sagatavoja:

Artjoms Mahļins

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta

Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

Tālr.: 654 76067, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv

 

Fotogrāfija: Kultūras ministrijas publicitātes materiāli