Tiks uzlabota ceļu infrastruktūra Ruģeļos Pilsētas ziņas

230
Tiks uzlabota ceļu infrastruktūra Ruģeļos

Uzlabojot Daugavpils pilsētas ceļu infrastruktūru, pašvaldība tuvākajā laikā plāno uzsākt Akadēmiķa Graftio ielas pārbūvi un jaunas ielas izbūvi Ruģeļu apkaimē. Lēmumi par atbalstu attiecīgajam investīciju projektam un aizņēmuma ņemšanu tā īstenošanai 20. jūnijā pieņemti Domes ārkārtas sēdē.

Atbalstītā investīciju projekta mērķis ir veikt Ak.Graftio ielas pārbūvi un izbūvēt jaunu pašvaldības ielu, savienojot  Nometņu un Gaismas ielu. Tādējādi tiks paaugstināta ceļu satiksmes drošība un radīti labvēlīgi apstākļi gājējiem un mikromobilitātes rīku izmantošanai Ruģeļu apkaimē. Projektam ir augsta gatavības stadija: ir izdota būvatļauja, kā arī veiksmīgi veiktas nepieciešamās iepirkumu procedūras.

Ielas posma garums, ko plānots pārbūvēt, un no jauna izbūvējamā posma kopgarums ir 1,172 km. Projekts iekļauj labiekārtošanas darbus, apgaismojuma tīklu, lietus ūdens kanalizācijas un gājēju ietvju izbūvi. Posmā no Nometņu ielas līdz Ak. Graftio ielai noasfaltēs ielas segumu un izbūvēs minerālmateriālu nomales. Pie daudzstāvu mājām Gaismas ielā 20, 22 un 24 paredzēts ierīkot labiekārtotu auto stāvlaukumu 83 vieglajām automašīnām. Stāvvietas paredzētas arī gar projektētajiem ielu posmiem, kas ļaus likvidēt patvaļīgi izbraukāto zaļo zonu un padarīt teritoriju sakārtot un estētiski pievilcīgāku. Paredzēts izveidot arī paceltas gājēju pārejas un izmantot risinājumus satiksmes mierināšanai daudzdzīvokļu māju tuvumā, tādējādi uzlabojot satiksmes drošību.

Jautājums par atbalstu projektam skatīts pēc Domes priekšsēdētāja vietnieka Valērija Kononova ierosinājuma, kurš norāda: “Šis projekts ir gatavs kopš 2020. gada, taču tā realizācija netika uzsākta finanšu līdzekļu nepieejamības dēļ. Šobrīd tā uzsākšanu sekmē trīs labvēlīgi nosacījumi:

1) pilsētas budžetā tiek ieskaitīts vairāk līdzekļu nekā sākotnēji plānots,

2) kļuvuši pieejamāki aizdevumi Valsts kasē (attiecībā uz procentu likmēm),

3) tuvojas šī projekta “derīguma termiņš”. Respektīvi, ja to nerealizēs tagad, tad drīzumā būs jāprojektē no jauna.

Man ir patiess prieks, ka mums beidzot izdosies īstenot ieceri un sakārtot šo pilsētas daļu.

Investīciju projekta kopējās izmaksas ir 1 231 350,47 euro, aizņēmuma apmērs – 1 046 645,90 euro, pašvaldības līdzfinansējums – 184 702,57 euro. Darbus paredzēts uzsāks šī gada augustā un pabeigt nākamā gada jūlijā.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!