Šobrīd Daugavpilī

Tiek izstrādāts pārrobežu tūrisma maršruts no Daugavpils līdz Kauņai Pilsētas ziņas

1143
Tiek izstrādāts pārrobežu tūrisma maršruts no Daugavpils līdz Kauņai

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta ietvaros Daugavpils pilsētas un Kauņas pilsētas speciālisti izstrādās un popularizēs pārrobežu tūrisma maršrutu, kas savienos Daugavpili ar Kauņu. Par kopīgu tematiku ir izvēlēts vecais pasta ceļš, kas pastāvēja šajā reģionā 18. un 19. gadsimtā un kuru izmantoja pasta sūtījumiem posmā no Sanktpēterburgas līdz Varšavai. Par šo vienojusies projekta vadības grupa 3. sanāksmē, kura notika Daugavpilī 27.-28. martā.

Tūrisma maršrutu izstrādā ar mērķi piesaistīt vairāk tūristu mūsu kopīgajā pārrobežu reģionā, veicināt pārrobežu tūrismu, jo starp abām Latvijas un Lietuvas lielākajām reģionālajām pilsētām attālums ir vien 200 km. Pie interesantākiem objektiem gar maršrutu tiks uzstādītas informācijas plāksnes. Maršruta popularizēšanai publicēs tā karti, informatīvo bukletu. Informāciju par tūrisma iespējām Daugavpilī un Kauņā izplatīs starppilsētas autobusos, starptautiskajās tūrisma izstādēs un aviokompāniju žurnālos.

Bez tūrisma mārketinga aktivitātēm, abi partneri uzlabos un attīstīs arī kultūras mantojuma objektus savā administratīvajā teritorijā. Kauņas cietokšņa 6. fortā tiek veikti ieejas mezgla restaurācijas un labiekārtošanas darbi: vēsturiskajā sardzes ēkā tiks atklāts tūristu informācijas centrs. Daugavpils cietoksnī tiks labiekārtots 7. bastiona valnis: atjaunots tā vēsturiskais profils, ierīkotas jaunās atpūtas vietas, atjaunota velēna un eskarpa akmens sienas hidroizolācija.

Projektu Nr. LLI-326 “Pārrobežu reģionālā kultūras mantojuma tūrisma paplašināšana” īsteno Daugavpils pilsētas dome un Kauņas pilsētas pašvaldības administrācija.

Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju un pavadīto nakšu skaitu programmas reģionā, uzlabojot un popularizējot kultūras mantojuma objektus.

Projekta īstenošanas ilgums: 22 mēneši, no 2018. gada aprīļa līdz 2020. gada janvārim.

Projekta kopējie izdevumi ir 705 856 eiro, no tiem Daugavpils daļas budžets sastāda 367 716 eiro, kur Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 312 558 eiro (85%), Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums ir 36 772 eiro (10%), kā arī valsts budžeta finansējums ir 18 386 eiro (5%).

 

Informāciju sagatavoja:

Artjoms Mahļins

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta

Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

Tālr.: 654 76067, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.