Šobrīd Daugavpilī

Teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas pasākums 11.02.2019 plkst.17.00 Pilsētas ziņas

279
Teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas pasākums 11.02.2019 plkst.17.00

Laipni aicināti visi interesenti uz Teritorijas plānojuma redakcijas 2.0 publiskās apspriešanas pasākumu 11.02.2019. plkst. 17:00 Daugavpils pilsētas domes Konferenču zālē, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpils.

Ar publiskās apspriešanas materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13088  vai Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv  sadaļā “Plānojam Daugavpili” un “Publiskā/ sabiedriskā apspriešana” ,  kā arī izdrukas veidā darba laikā Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā un Domē, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Rakstiskus priekšlikumu līdz 19.02.2019 var iesniegt:

  • Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā;
  • Domes informācijas birojā, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī darba laikā

vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm: ppdep@daugavpils.lv,info@daugavpils.lv,birojs@rp.lv vai https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13088-634

Informējam, ka Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 2.0 publiskā apspriešana notiek no 28.01.2019 līdz 19.02.2019.

TP redakcija 2.0  ir izstrādāta saskaņā ar publiskās apspriešanas laikā iesniegtiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un institūciju sniegtajiem atzinumiem.

Priekšlikumu  veidlapa

Informāciju sagatavoja: Inta Ruskule, Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja