Šobrīd Daugavpilī

STARPTAUTISKĀ PROJEKTA “RECRUIT POTENTIAL” IETVAROS NOTIKA APMĀCĪBAS PROGRAMMAS TESTĒŠANA Pilsētas ziņas

449
STARPTAUTISKĀ PROJEKTA “RECRUIT POTENTIAL” IETVAROS NOTIKA APMĀCĪBAS PROGRAMMAS TESTĒŠANA

Projekta „Cilvēkresursu piesaiste un darba kvalitātes uzlabošana Eiropas pašvaldībās” Recruit potential  (“Recruit potential – VET measures for Inclusive Employers”) ietvaros tika organizēta starptautiskā projektu partneru tikšanās – apmācības programmas testēšana Leuvardenā (Nīderlandē) no 13. līdz 15.maijam.

Apmācību programma ir paredzēta personāldaļas speciālistiem, kā arī visiem, kas jebkādā veidā iesaistās darbinieku atlasē, pieņemšanā darbā un piedalās komisijās, kas izvērtē amata kandidātus. Apmācības programmas testēšana notika angļu valodā, piedalijās arī tie, kas jau ir iesaistīti projekta gaitā.

Līdz šim projekta ietvaros ir notikušas trīs starptautiskās tikšanās : Losadā (Portugāle) , Daugavpilī (Latvija) un Leuvardenā (Nīderlande), kā arī  vairākas projekta dalībnieku tiešsaistes konferences. Projekta vispārīgais mērķis ir  atbalstīt izglītību, apmācības Eiropā, sekmēt starptautisko sadarbību ES valstu vidū un veicināt Daugavpils atpazīstamību ES kontekstā, kā arī veidot ilgtspējīgu sadarbības tīklu starp projektā iesaistītajām pilsētām un pašvaldībām. Projekta specifiskais mērķis ir darba tirgus sadalījuma izlīdzināšanas pasākumu īstenošana, izstrādājot attiecīgo apmācības programmu speciālistiem, kas strādā ar personālu, kā arī uzņēmumu un struktūrvienību vadītājiem.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ finansiālu atbalstu. Īstenošanas termiņš: 01.10.2017 - 30.09.2019.

Vairāk par projektu šeit https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/recruit-potential

 

Informāciju apkopoja starptautisko projektu koordinatores p.i. Ivonna Orlova

ivonna.orlova@daugavpils.lv