ŠODIEN KSP SĀK IZSNIEGT LIELĀS TALKAS MAISUS Pilsētas ziņas

319
ŠODIEN KSP SĀK IZSNIEGT LIELĀS TALKAS MAISUS

No 24.  līdz 26. aprīlim Komunālās saimniecības pārvaldē (Saules ielā 5a, 113. kabinets) Lielās talkas dalībnieki var saņemt akcijas norisei nepieciešamos maisus. Vislatvijas akcija Lielā talka Daugavpilī, tāpat kā visās citās Latvijas pašvaldībās, norisināsies šo sestdien, 27. aprīlī. Tajā aicināti piedalīties gan individuālie talkotāji, gan mācību iestādes un darba kolektīvi.

Pieteikšanās dalībai – talkošanas vietu vietnē www.talkas.lv, vai arī ierodoties Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde” iestādes darba laikā.

Vietnē LielaTalka.lv (talkas.lv) atrodamā piesārņoto vietu karte ir noderīgs rīks, plānojot talkošanas aktivitātes, un ikkatrs aicināts ziņot par vietām, kurās būtu nepieciešama sakopšana, lai kopīgiem spēkiem padarītu mūsu Latviju tīrāku. Talkas dalībniekiem ir iespēja reģistrēt savu izvēlēto talkošanas vietu Lielās Talkas kartē, kā arī Solo talkas kartē.

Savāktie sadzīves atkritumi būs jāievieto tikai Komunālās saimniecības pārvaldes izsniegtajos talkas maisos un reģistrācijas brīdī noteiktajās vietās, lai Lielās Talkas  ietvaros savākto atkritumu izvešana noritētu raiti un nerastos šaubas par savākto atkritumu izcelsmi.

Organizatori uzsver, ka pēc maisiem uz KSP obligāti jāierodas klātienē arī tiem, kas talkošanas vietu reģistrējuši www.talkas.lv: maisu izsniegšanas brīdī saņemsiet detalizētu informāciju par to, kā un kur pareizi jāizvieto piepildītie maisi, lai tos identificētu savācējs.

Priecāsimies par jebkuru pieteikto talkošanas vietu, izrādīto iniciatīvu un vēlmi veikt mūsu pašvaldības teritoriju sakopšanu. Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam padarīt Latviju un Daugavpili tīrāku un sakoptāku un saglabāt mūsu zemi tīru un zaļu nākamajām paaudzēm!

 

Papildu informācijai:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālās saimniecības pārvalde”

Saules iela 5a, 113.kabinets.

Tel. 65476480

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa,

Komunālās saimniecības pārvalde

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!