Šobrīd Daugavpilī

SOCIĀLAIS DIENESTS AICINA NEVEIDOT RINDAS UN IESNIEGT DOKUMENTUS ATTĀLINĀTI Pilsētas ziņas

128

Sociālā dienesta darba apjoms pēdējos mēnešos ir krietni pieaudzis. Tas ir saistīts gan ar jauniem pabalstiem, ko pašvaldība ievieš COVID-19 seku pārvarēšanai, gan ar jauniem nosacījumiem maznodrošināto un trūcīgo mājsaimniecības statusa piešķiršanai, kas stājušies spēkā gada sākumā. Līdz ar to palielinājās arī klientu skaits, kas vēlas saņemt pakalpojumu klātienē. Nepamatota drūzmēšanās apdraud klientu veselību un iestādes darbību, tāpēc  iedzīvotājus aicina iesniegt dokumentus un pieteikumus attālināti un pēc iespējas atturēties no iestādes apmeklējuma.

Janvāra sākumā stājās spēkā jauni noteikumi, kas ļauj lielākam iedzīvotāju skaitam saņemt maznodrošinātās un trūcīgās mājsaimniecības statusu, attiecīgi pieteikumi tiek saņemti lielā skaitā. Daudzi klienti šāda veida jautājumus risina pirmoreiz, tāpēc viņiem nepieciešamas papildus konsultācijas.

Februāra beigās pašvaldība pieņēma lēmumu par vienreizējo pabalstu piešķiršanu COVID-19 krīzes pārvarēšanai. Vairākām mazaizsargāto iedzīvotāju kategorijām nolemts piešķirt vienreizēju veselības aprūpes pabalstu 40 eiro apmērā. To varēs saņemt:

 • trūcīgās mājsaimniecības;
 • atsevišķi dzīvojošās personas ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošās pensijas vecuma personas, kurām piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
 • maznodrošinātas mājsaimniecībai, kuru pilngadīgi locekļi ir pensijas vecuma personas, personas ar invaliditāti vai politiski represētās personas;
 • pilngadību sasniegušie bērni, par kuriem Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi;
 • personas, kurām piešķirts "Mazgadīgā koncentrācijas nometņu ieslodzītā" statuss;
 • smagi slimās guļošās personas ar spināliem bojājumiem, ar I vai II invaliditātes grupu;
 • personas, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras;
 • mājsaimniecības, kuru aizgādnībā atrodas ar celiakiju slims bērns;
 • atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, kurām noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai;
 • atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas, ja viņu ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā ir līdz 400,00 euro mēnesī;
 • Ļeņingradas blokādes dalībnieki.

Personām, kuru aprūpē vai aizbildnībā ir bērns ar invaliditāti līdz 18 gadiem vai pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem, kura ar COVID-19 saistīto apstākļu dēļ nevar apmeklēt dienas aprūpes centru, pienākas vienreizējs pabalsts 100 euro apmērā.

Vairākas iedzīvotāju kategorijas varēs saņemt vienreizēju pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai. Tā apmērs būs atkarīgs no ģimenes ienākumu līmeņa, sastāva, un citiem faktoriem:

 • daudzbērnu ģimenei, ja vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – 100,00 euro ;
 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai un kuras ienākumi nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 50,00 euro ;
 • mājsaimniecībai, kuras aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 80,00 euro ;
 • mājsaimniecībai, ja ikmēneša ienākumi vienai personai pēdējo triju mēnešu laikā ir līdz 400,00 euro mēnesī – 40,00 euro;
 • trūcīgai mājsaimniecībai, kuras aizgādībā vai aprūpē: nav bērnu – 100,00 euro; ir viens bērns –130,00 euro; ir divi bērni – 140,00 euro; ir trīs vai vairāk bērnu 150,00 euro;
 • maznodrošinātai mājsaimniecībai, kuras aizgādībā vai aprūpē: nav bērnu – 50,00 euro; ir viens bērns – 60,00 euro; ir divi bērni – 70,00 euro; ir trīs vai vairāk bērnu 120,00 euro;
 • maznodrošinātai mājsaimniecībai, kurā visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti, un mājsaimniecības ienākumi ir līdz 485,00 euro– 50,00 euro;
 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kuras ienākumi ir līdz 400,00 euro mēnesī - 60.00 euro;
 • pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi - 60,00 euro;

Vairākām iedzīvotāju kategorijām, kas dzīvo mājokļos ar individuālo apkures sistēmu, tiks piešķirts vienreizējs atbalsts 50 euro apmērā cietā kurināmā (piemēram, malka, ogles, briketes, granulas) iegādei. Tas pienāksies:

 • daudzbērnu ģimenei, ja vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība un mājsaimniecībai, kuras aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja to ienākumi uz personu nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;
 • mājsaimniecībai, ja tās ikmēneša ienākumi vienai personai pēdējo triju mēnešu laikā ir līdz 400,00 euro mēnesī;
 • mājsaimniecībai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
 • pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

Šo pabalstu saņēmēju loks ir tiešām plašs, un, lai gan Sociālais dienests nemitīgi aicina izmantot attālinātās saziņas iespējas, daudzi klienti steidza apmeklēt iestādi klātienē. Līdz ar to šīs nedēļas sākumā pie Sociālā dienesta klientu apkalpošanas centra Lāčplēša ielā 39 sāka veidoties lielas rindas, kas nemazinās jau divas dienas.

Drūzmēšanās rada nopietnus infekcijas izplatīšanās riskus. Tas apdraud ne vien apmeklētājus, bet arī iestādes darbību, jo, saslimstot kaut vienam darbiniekam, vairākiem būs jādodas karantīnā, un tas tikai mazinās iespējas sniegt pakalpojumus.

1.martā klātienē tika iesniegti 338 iesniegumi, lielākā daļa no tiem bija saistīti ar jauniem vienreizējiem pabalstiem. Iedzīvotājiem atgādina, ka ir vairāki veidi, kā pieteikt pabalsta saņemšanu, nepakļaujot riskam sevi un apkārtējos.

Pieteikuma VEIDLAPU var lejupielādēt Sociāla dienesta vietnē. Aizpildīt to ir ļoti vienkārši: jānorāda pamatinformācija par jums un bankas konta numurs, kā arī atbalsta veids, uz kuru pretendējat. Ja jums pienākas vairāki atbalsti, aizpildiet tikai vienu pieteikumu, kurā atzīmējiet visus. Gadījumā, ja, pēc Sociālā dienesta datiem, jums pienākas vēl kāds no vienreizējiem atbalstiem COVID-19 seku pārvarēšanai, arī tas tiks izmaksāts, pamatojoties uz šo iesniegumu. 

Aizpildītu veidlapu vajag saglabāt un pārbaudīt, vai ievadītie dati ir saglabājušies. Ja viss ir kārtībā, pieteikumu var:

 • iesniegt Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  latvija.lv. Lai to izdarītu, vispirms vajag autorizēties, izmantojot internetbanku vai elektronisko parakstu. Pēc tam jāizvēlas sadaļa “Iesniegums iestādei” (ienākot no banera Sociālā dienesta vietnē, jūs tajā nonāksiet automātiski), nākamais solis – korekti jānorāda iestāde “Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests". Sadaļā “Virsraksts” jānorāda “COVID-19 pabalsti”, “Saturā” – ”Lūdzu piešķirt vienreizēju COVID-19 pabalstu”. Jāpievieno aizpildītā iesnieguma veidlapa, jāpārliecinās, vai ir norādīta jūsu kontaktinformācija (Vārds, Uzvārds, adrese, tālrunis vai e-pasts saziņai), un jāiesniedz dokuments;
 • elektroniski aizpildītu veidlapu var nosūtīt arī pa e-pastu socd@socd.lv;
 • izdrukātu iesniegumu var nosūtīt pa pastu vai atstāt kādā no dokumentiem paredzētām pastkastēm Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8 vai Liepājas ielā 4 (tepat var saņemt arī izdrukātas veidlapas, ja jums nav iespējas izdarīt to pašiem vai iesniegt dokumentu elektroniski, un nav neviena, kas var palīdzēt to izdarīt. Uz vietas iespējams saņemt vairākus iesnieguma paraugus, lai katram iesniedzējam nebūtu pašam jādodas uz Sociālo dienestu).

Sociālajā dienestā uzsver, ka pieteikuma iesniegšanu nevajag sasteigt, to mierīgi varēs izdarīt līdz ārkārtējās situācijas beigām, t.i., vēl vismaz mēneša laikā.

Ja jums rodas kādi jautājumi par vienreizējo COVID-19 pabalstu vai citu atbalsta veidu saņemšanu, droši sazinieties ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 (LMT)

Tālrunis saziņai, lai saņemtu informāciju par komunālo pakalpojumu apmaksu (dzīvokļa pabalsts): 654-49908.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.