Šobrīd Daugavpilī

ERAF projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Kultūras pilī, Smilšu ielā 92, Daugavpilī” ziņas Pilsētas ziņas

1724
ERAF projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Kultūras pilī, Smilšu ielā 92, Daugavpilī” ziņas

Š.g. 2.maijā notika būvobjekta “Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana, Smilšu ielā 92, Daugavpilī” (1.kārta) pieņemšanas ekspluatācijā komisija.

Pieņemšanu ekspluatācija veica Būvniecības valsts kontroles biroja būvinspektori, galvenais būvdarbu veicējs SIA “Lagron”, būvuzraugs SIA “Akorda”, autoruzraugs SIA “Rem Pro” un Daugavpils pilsētas domes pārstāvji.

Ņemot vērā, ka Kultūras pils ēka ir publiskā ēka, Būvniecības valsts kontroles biroja būvinspektori pārbaudīja ne tikai projekta ietvaros paveiktos darbos, bet ēkas tehnisko gatavību un drošību kopumā.

2019.gada 3.maijā Būvniecības valsts kontroles birojs parakstīja aktu par objekta “Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana, Smilšu ielā 92, Daugavpilī” pieņemšanu ekspluatācijā.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 756 741.39 EUR. Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums sastāda 85% no projekta attiecināmajām izmaksām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments

Projekta vadītāja Svetlana Krapivina