Šobrīd Daugavpilī

Sirsnīgi sveicam Lieldienās pareizticīgos un vecticībniekus! Pilsētas ziņas

104
Sirsnīgi sveicam Lieldienās pareizticīgos un vecticībniekus!

Kristus augšāmcelšanās svētki simbolizē atdzimšanu un mūžīgu dzīvības uzvaru pār nāvi, labestības uzvaru pār ļaunumu, gaismas uzvaru pār tumsu. Lai katra iecere un rīcība palīdz gūt šo iekšējo uzvaru un vienmēr tiekties uz gaismu, neļaujot tai apdzist dvēselē. Lai sirdīs iemājo miers un pārliecība par drošu rītdienu, bet mīļie ir veseli un laimīgi.

Priecīgas Lieldienas!

Daugavpils pilsētas dome