Šobrīd Daugavpilī

SIA “Daugavpils ūdens” laboratorija veiksmīgi akreditējās vēl uz gadu Pilsētas ziņas

162
SIA “Daugavpils ūdens” laboratorija veiksmīgi akreditējās vēl uz gadu

2022.gada maija beigās SIA “Daugavpils ūdens” struktūrvienība Ūdens kvalitātes kontroles laboratorija saņēma Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK) Akreditācijas apliecības aktualizētu redakciju, pamatojoties uz akreditācijas komisijas lēmumu pēc uzraudzības vizītes rezultātu novērtēšanas. (Š.g. 23.martā LATAK ekspertu grupa veica dokumentācijas, aprīkojuma un darbinieku praktisko iemaņu vērtēšanu  Dzeramā ūdens kvalitātes kontroles nodaļā un Notekūdeņu kvalitātes kontroles nodaļā).

      Šis lēmums  ļauj ŪKK laboratorijai vēl uz gadu saglabāt akreditāciju un strādāt atbilstoši LVS EN ISO / IEC 17025:2017 standarta „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” prasībām, veicot  ūdens  kvalitātes kontroli sekojošās akreditācijas jomās:

  • dzeramā ūdens, pazemes ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu  ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana;
  • dzeramā ūdens un pazemes ūdens mikrobioloģiskā testēšana;
  • dzeramā ūdens, pazemes ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana.

 

SIA “Daugavpils ūdens” ŪKK laboratorija akreditācijas apliecību un neatkarīgas akreditētās laboratorijas statusu pirmoreiz saņēma 2000. gadā un kopš  tā laika katru gadu notiek laboratorijas darbības atbilstības vērtēšana, bet reizi piecos gados  notiek reakreditācija. Pašlaik laboratorijas speciālisti, kontrolējot tehnoloģiskos procesus, pazemes un virszemes ūdeņus, ūdens kvalitāti  pilsētas ūdensvada un kanalizācijas sistēmās pielieto 29 testēšanas un 4 paraugu ņemšanas akreditētas metodes, atlasot aptuveni 3200 paraugu un veicot līdz 13500 analīzēm gadā.

Akreditācijas piešķiršana un uzturēšana  apliecina laboratorijas personāla kompetenci un starptautiskā standarta stingru ievērošanu, kas, savukārt, paaugstina veikto testēšanas rezultātu ticamību, klientu uzticību  un nodrošina sniegto pakalpojumu augstu līmeni. 

Vairāk informācijas par akreditācijas sistēmu  un akreditētām institūcijām ir pieejama www.latak.gov. lv.

Informāciju sagatavoja:

SIA „Daugavpils ūdens”