Šobrīd Daugavpilī

SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA NOSKAIDROŠANAI TIEK NODOTI GROZĪJUMI SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS PAR NĪN PIEMĒROŠANU Pilsētas ziņas

329
SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA NOSKAIDROŠANAI TIEK NODOTI GROZĪJUMI SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS PAR NĪN PIEMĒROŠANU

2023. gada 1. janvārī spēkā stājies Pašvaldību likums. Saskaņā ar šā Likuma 46. punkta 3. daļu, Saistošo noteikumu projekti un tiem pievienotie paskaidrojuma raksti pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā jāpublicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.
Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopos un atspoguļos šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot tālāk izskatīšanai pašvaldības domes komitejās un domes sēdē.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai no 1. līdz 15. februārim tiek nodoti Saistošie noteikumi „Grozījumi Daugavpils domes 2018. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos Nr.18 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā””:

Projekts Nr.

Nosaukums

Termiņš viedokļa izteikšanai

Atbildīgā institūcija

 

Grozījumi Daugavpils domes 2018. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos Nr.18 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā””

01.02.2023. – 15.02.2023.

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa

Aicinām viedokli iesniegt:

- elektroniski uz e-pasta adresi: tatjana.zinkevica@daugavpils.lv;

- sūtot pa pastu: Daugavpils pašvaldības centrālajai pārvaldei, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī;

- klātienē Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Informācijas birojā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī darba laikā:

Pirmdienās: 8.00-18.00;

Otrdienās - ceturtdienās: 8.00 – 17.00;

Piektdienās: 8.00 – 16.00.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!