Šobrīd Daugavpilī

Rīgas ielā atjaunots ūdensvada tīklu posms Pilsētas ziņas

115
Rīgas ielā atjaunots ūdensvada tīklu posms

Īstenojot ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošanas un pārbūves  plānu, kā arī saskaņojot savas darbības ar pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošanas programmu, 2022.gada jūlijā SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti veica ūdensvada tīklu atjaunošanu Rīgas ielas posmā no Teātra ielas līdz Vienības ielai (kur vēlāk Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” plāno veikt asfaltēšanas darbus) un augusta sākumā pilnībā atjaunotais ūdensvada posms tika pieslēgts pilsētas centralizētai ūdensapgādes sistēmai.

Šis ūdensapgādes sistēmas posms pilsētas vēsturiskajā centrā tika izbūvēts vēl pagājušā gadsimta pirmajā pusē no ķeta caurulēm, un pēdējos gados tam bija nepieciešama vērīgāka speciālistu uzraudzība biežu avāriju dēļ. Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt nepārtrauktu ūdens piegādi tuvākām mājām, iestādēm un tūrisma objektiem, tika pieņemts lēmums par posma pilnīgu atjaunošanu.

Pēc visu faktoru un aprēķinu izskatīšanas tika nolemts veikt darbus ekonomiskajā un ātrākajā veidā, izmantojot caurvilkšanas metodi, kad notiek jauna cauruļvada ievilkšana esošās caurulēs (Rīgas ielā ķeta caurulē DN 200 mm tika ievilkta plastmasas caurule DN110). Pirms esošā ūdensvada diametra samazināšanas tika veikti attiecīgi hidrauliski aprēķini ūdens ātruma un ūdens plūsmas noteikšanai. Caurvilkšanas metode ne tikai samazināja būvniecības izmaksas, bet būtiski paātrināja būvdarbu procesu: ļāva dažu dienu laikā samontēt  130 m garu ūdensvada posmu un nomainīt tajā visu noslēdzošo armatūru esošās ūdensvada akās ar minimālām neērtībām autovadītājiem un iedzīvotājiem. Darbu veikšanas laikā visiem klientiem tika nodrošināta ūdens padeve pa pagaidu izbūvētu ūdensvadu. Pēc ūdensvada hidrauliskām pārbaudēm un dezinfekcijas tika veiktas ūdens kvalitātes laboratoriskās pārbaudes un atjaunotais ūdensvada posms tika pieslēgts pilsētas centralizētai ūdensapgādes sistēmai, lai vēl ilgu laiku turpinātu kalpot pilsētnieku labā.

Saskaņā ar pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu attīstības plānu šī gada jūlijā tika noslēgti būvdarbu līgumi kanalizācijas tīklu būvniecībai Kauņas ielā (posmā no Miera ielas līdz Kauņas ielai 52) un Siguldas ielā (posmā no Grodņas ielas līdz Siguldas ielai 51). Plānots, ka tīkli tiks izbūvēti līdz 2022.gada beigām.

SIA “Daugavpils ūdens”