Šobrīd Daugavpilī

Sociālās aprūpes dienas centrā atklāts literatūras muzejs Pilsētas ziņas

15
Sociālās aprūpes dienas centrā atklāts literatūras muzejs

9. septembrī, Dzejas dienu ietvaros, Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrā bija dzejas svētki.

Sākās svētki ar Literatūras un mākslas muzeja atklāšanu, tika pārgriezta sarkanā lentīte un visi varēja iepazīties ar muzeja saturu. Ekspozīcija šajā nelielajā muzejā tiks papildināta un nākotne ir cerības paplašināt arī telpas.

Pēc muzeja atklāšanas centra apmeklētāji sniedza koncertu. Svētkos klātesošos sveica Daugavpils muzeja, bibliotēkas vadītāji, kultūras darbinieki.

Centra apmeklētāji izteica gandarījumu, ka viņu centieni tiek atbalstīti un lūgumi izpildīti, jo viņiem ļoti svarīgi darboties, realizēt ieceres un savas spējas.

 

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre L. Korsaka.