Šobrīd Daugavpilī

Par Romas katoļu baznīcas būvniecību Poligona ielā 35A, Križu mikrorajonā, Daugavpilī Pilsētas ziņas

112
Par Romas katoļu baznīcas būvniecību Poligona ielā 35A, Križu mikrorajonā, Daugavpilī

Romas katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglonas diacēze, reģistrācijas Nr.90000519196, juridiskā adrese Latgales iela 88, Rēzeknē, paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti būvniecības ieceres vizuālie materiāli Romas katoļu baznīcas būvniecībai Poligona ielā 35A, Daugavpilī (kad.Nr. 0500 032 0615)

Projektētājs – SIA “Rēzeknes būvprojekts”, reģistrācijas Nr.LV42403019677, juridiskā adrese Zemnieku iela 16a-2a, Rēzekne, LV-4601, tālrunis 64633886, e-pasts – rezbp@inbox.lv.

Informatīvie materiāli no 2011.gada 26.augusta līdz 2011.gada 23.septembrim apskatāmi Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Daugavpilī, Raiņa ielā 28 un Daugavpils pilsētas domē - 1.stāvā, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, darba dienās darba laikā, un interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana, tālrunis 65457161.

Atsauksmes iesniedzamas līdz 2011.gada 23.septembra plkst.16.00 Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Daugavpilī, Raiņa ielā 28 un Daugavpils pilsētas domē - 1.stāvā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba dienās darba laikā.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2011.gada 6.septembrī Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Daugavpilī, Raiņa ielā 28, plkst.17.00.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Pilsētplānošanas un būvniecības departaments jautājumu virzīs izskatīšanai Daugavpils pilsētas domē, tālrunis 65457161.