Šobrīd Daugavpilī

Par ERAF finansējuma piešķiršanu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanai Pilsētas ziņas

33

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments informē par to, ka Kultūras ministrija ir izsludinājusi otro kārtu konkursā par ERAF finansējuma piešķiršanu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanai un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvai izmantošanai. Kopējais konkursa otrajā kārtā šim mērķim pieejamais ERAF līdzfinansējums ir 1 321 190,99 lati.

 

Noteikumi paredz, ka aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) maksimālais līdzfinansējuma apmērs vienam projektam tiek noteikts ne vairāk kā 250 000 latu un ne mazāk kā 100 000 latu. Atbalsta likme, ko nodrošina Eiropas Savienības finansējums ir līdz 50% no projekta kopējām izmaksām, savukārt pārējo finansējumu nodrošina projekta īstenotājs. Aktivitātes ietvaros projekta iesniegumu var iesniegt juridiska vai komercreģistrā reģistrēta fiziska persona, kuras īpašumā ir kultūras piemineklis.

Nosacījums par projektu attiecināmajām izmaksām - attiecināmas ir nedzīvojamo ēku un būvju renovācijas, restaurācijas un konservācijas izmaksas.

 

Aktivitātes mērķis ir atjaunot tādus privātīpašumā esošus kultūras mantojuma objektus, kas nodrošina nozīmīgas publiskas funkcijas, kā arī projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritēriju, kurš paredz, ka atjaunotajā kultūras piemineklī var rīkot kultūras un valstiskas nozīmes pasākumus, ir būtiski noteikt, ka aktivitātes atbalsts piešķirams tikai nedzīvojamo ēku un būvju privātīpašniekiem.

 

Lai informētu potenciālos projektu iesniedzējus, KM 18.augustā plkst.11:00, „ES mājā", Rīgā (Aspazijas bulvārī 28, 2.stāva zālē) organizē informatīvo semināru „Atbalsta iespējas 3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā" ietvaros". Interesenti tiek aicināti pieteikties līdz š.g. 15.augustam, aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot to uz e-pastu: Evija.Nikolajeva@km.gov.lv.

 

Projektu iesniegumus KM pieņem no 1.septembra līdz 1.oktobrim. Tos var iesniegt, ierodoties personīgi darba dienās no 8:30 - 12.00 un no 12:30 - 17:00 K.Valdemāra ielā 11 a, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, nosūtot pa pastu uz adresi: Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11 a, Rīga, LV-1364, kā arī sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@km.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu.

 

 

Papildus informācija

www.km.gov.lv

 

KM Eiropas Savienības fondu departaments

Direktore Sanita Rancāne - Delekolē 

tālr. 67330235

Sanita.Rancane@km.gov.lv