Šobrīd Daugavpilī

Jauna programma uzņēmējiem Pilsētas ziņas

90
Jauna programma uzņēmējiem

Kā atzīmējaDaugavpilsdomes Attīstības departamenta vadītāja Sarmīte Ķikuste, departamenta viens no pienākumiem ir aktīvi sadarboties ar vietējiem uzņēmējiem un informēt viņus par iespējamo iesaistīšanos dažādos projektos.

Ir izsludināta jauna programma uzņēmējiem, kuras mērķis ir integrēt jaunieti bezdarbnieku (vecumā no 18 līdz 24 gadiem) darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību. Jaunietis bezdarbnieks, strādājot viņam izveidotajā darba vietā, saņems darba samaksu, kas nevarēs būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu - 200 lati mēnesī, par kuru darba devējs veiks visas valstī noteiktās nodokļu iemaksas. Viena pasākuma dalībnieka nodarbinātības ilgums – līdz 9 mēnešiem. Darba vieta jaunietim netiek organizēta nekvalificētos un mazkvalificētos darbos, piemēram, sētnieku, apkopēju un citos līdzīgos darbos.

Pasākumā kā darba devēji nevar piedalīties valsts un pašvaldību iestādes, tāpēc Attīstības departaments aicina uzņēmējus atsaukties un aktīvi iesaistīties programmā.

Kāds ir darba devēja ieguvums no dalības pasākumā?
•Darba devēji, kuri piedalīsies pasākumā, saņems dotāciju jaunieša bezdarbnieka algai -100 Ls mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 150 Ls) pirmo sešu mēnešu laikā un 50 latus mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 100 Ls) pēdējo trīs mēnešu laikā proporcionāli nostrādātajam laikam. Darba devējam jaunieša bezdarbnieka darba algai ir jānodrošina papildu finansējums, jo darba samaksa nevar būt zemāka par valstī noteiktās minimālās algas apmēru.
•Darba devējs saņems dotāciju 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas darba vadītāja atalgojumam, ja pie darba devēja būs nodarbināti pieci jaunieši bezdarbnieki. Par katra jaunieša darba vadīšanu darba vadītājs saņems vienu piekto daļu no minētās darba algas dotācijas apmēra.
•Ir paredzēti finanšu līdzekļi (līdz 500 Ls) darba devējam par darba vietas pielāgojumu veikšanu tiem jauniešiem, kuriem ir invaliditāte, un pielāgojumu nepieciešamību apstiprinājis ergoterapeits.

Kā darba devējam pieteikties dalībai? (Īsa instrukcija soli pa solim)
1.solis
Izdrukājiet pieteikuma formu no NVA mājas lapas sadaļas "Darba devējiem => Darba vieta jaunietim" (aktivitātes apraksta beigās).
2.solis
Aizpildiet pieteikuma formu un pievienojiet prasītās izziņas. Ja rodas kādas neskaidrības, sazinieties ar NVA filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt un aizpildīt arī NVA filiālē).
3.solis
Aizpildīto pieteikumu iesniedziet NVA filiālē (ja pieteikums ir aizpildīts, izmantojot NVA mājas lapas izdruku, filiālei to var nosūtīt arī pa pastu).
4.solis
NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu izskatīšanai.
5.solis
NVA filiāle organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.
6.solis
NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un pozitīvas atbildes gadījumā aicina darba devēju slēgt līgumu par darba vietas jaunietim izveidi.

Pasākumā tiks nodarbināti jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem:
•kuriem bezdarbnieka statuss ir vismaz sešus mēnešus;
•persona pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (tēvs vai māte);
•persona ar invaliditāti.