Šobrīd Daugavpilī

Kopā valodu daudzveidībā Pilsētas ziņas

442

„Valoda – dārgums, neatņemams, gadu simteņiem krāts un audzēts ozoldārzs, milzīgs un sens koks, caur gadu tūkstošiem stīdzis, top aizvien zaļāks mums uzticētais šifrs – ja atminēsim vārdu būtību, uzzināsim dzīves jēgu.”

(A.Bels)

 

            Katru gadu 26.septembrī Eiropas Padomes dalībvalstīs atzīmē Eiropas Valodu dienu. Šīs dienas uzdevums ir pievērst sabiedrības uzmanību valodu daudzveidībai, novērtēt savas dzimtās valodas nozīmi un apzināties valodu mācīšanās nepieciešamību. Eiropas valodu diena atgādina, cik liela nozīme valodām ir saziņā, kultūrvēsturisko procesu norisē un starpkultūru dialoga veidošanā.

            Eiropas Valodu dienās 2018 Daugavpilī skolēniem un skolotājiem tika piedāvāts piedalīties šādos konkursos: galda spēļu konkursā 2.-4.klašu skolēniem, valodu spēļu konkursā 5.-6.klašu skolēniem, multilingvistiskajā olimpiādē 7.-8.klašu skolēniem, par godu Latvijas simtgadei veltījuma dzejoļu konkursā 9.-12.klašu skolēniem, metodisko izstrādņu konkursā skolotājiem, teatralizētajā valodu uzvedumā „Valodu karuselis”.

            Galda spēļu konkursam tika iesūtīti 15 galda spēles valodu apguvei, kuru veidošanā iesaistījās 35 skolēni kopā ar saviem valodu skolotājiem. Galda spēles tapa Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā, Centra vidusskolā, 3., 10., 13. un 17.vidusskolā, 11.pamatskolā, Saskaņas un Vienības pamatskolā, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā. Savas izveidotās spēles 2.-4.klašu skolēni var izmantot gan mācību stundās, gan brīvajā laikā sava redzesloka paplašināšanai un zināšanu pārbaudei, gan citu valodu pilnveidei. Priecē, ka jau sākumskolas skolēniem ir interese par valodām.

            5.-6.klašu skolēni, piedaloties valodu spēļu konkursā, demonstrēja ne tikai savas valodu prasmes, bet arī prasmi strādāt ar datoru un dažādām datorprogrammā. Pavisam saņēmām 11 spēles, kuras izdomāja 27 skolēni kopā ar saviem valodu skolotājiem no Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja, Centra vidusskolas, 13., 15. un 17.vidusskolas, 11.pamatskolas, Saskaņas un Vienības pamatskolas. Izvērtējot spēles, var secināt, ka, gatavojoties pasākumam, skolēni padziļināja savas zināšanas, uzlaboja dažādu valodu prasmi, papildināja vārdu krājumu, attīstīja patstāvīgas izziņas prasmes darbā ar datoru.

            Šajā gadā 7.-8.klašu skolēniem tika piedāvāta iespēja piedalīties multilingvistiskajā olimpiādē, kur bija jāveic uzdevumi latviešu, krievu, angļu un citās valodās. Pirmo reizi olimpiāde dažādās valodās notika 2014.gadā. Olimpiādē piedalījās gandrīz visu pilsētas skolu skolēni, pavisam 41, bet godalgotas vietas ieguva 15 skolēni (olimpiādes rezultāti pieejami šeit: http://izglitiba.daugavpils.lv/olimpiades-skolenu-zpd-konkursu-nolikumi). Olimpiādes dalībnieki secināja, kā uzdevumi bija sarežģīti, bet interesanti.

            Šogad dzīvojam Latvijas simtgades zīmē, tāpēc 9.-12.klašu skolēniem tika piedāvāts rakstīt veltījuma dzejoli Latvijai vismaz 3 valodās. Pavisam saņēmām 20 dzejoļus no Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja, PIKC „Daugavpils Tehnikums”, Vienības pamatskolas, 3., 9., 12., 13., 15. un 17.vidusskolas, kuri ir apkopoti vienā krājumā, kuru kā dāvanu saņēma katra dalībskola.

            Arī skolotāji piedalījās konkursā, tas bija metodisko izstrādņu konkurss „Mana integrētā valodu nodarbība/stunda”, kur skolotāji iesniedza savas izstrādātās stundas vai nodarbības vismaz 2 valodās. Pavisam konkursā tika pieteiktas 9 metodiskās izstrādnes, kuras iesniedza 17 skolotāji no Daugavpils 3., 9., 10. un  13.vidusskolas, Saskaņas un Vienības pamatskolas.

            Konkursu noslēguma pasākums – teatralizētais valodu uzvedums „Valodu karuselis” – notika 28.septembrī Daugavpils 13.vidusskolas aktu zālē, tā laikā tika sumināti arī visu konkursu laureāti. „Valodu karuselī” skanēja daudzas valodas. Mēs esam lepni, ka mūsu radošie un dažādu valodu zinošie jaunieši pārstāv Daugavpils 9., 10., 13., 15. un 17.vidusskolu, Daugavpils Centra vidusskolu, Vienības pamatskolu un S.Broka Daugavpils mūzikas vidusskolu. „Valodu karuselis” kārtējo reizi apliecināja, ka pilsētas skolēniem padodas valodas.

            Pasākuma organizatori vēlas pateikt lielu paldies ikvienam, kas piedalījās pasākumā, kā arī tiem skolotājiem, kuri gan sagatavoja skolēnus „Valodu karuselim”, gan sniedza atbalstu un padomu konkursu un olimpiādes dalībniekiem. Paldies arī Daugavpils 13.vidusskolas kolektīvam par uzņemšanu un viesmīlību!

            Lai valodu karuselis turpina griezties arī ikdienā, ļaujot mums saprast vienam otru!

 

Pasākuma foto mirkli:      >>>>

 

Informāciju sagatavoja:

izglītības metodiķes Marija Žilinska, I.Bohāne

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!