Šobrīd Daugavpilī

Parakstīta vienošanās par Saules skolas infrastruktūras modernizācijas projektu Pilsētas ziņas

127

4. jūnijā Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Igors Prelatovs parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/006 Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” izveidošanu par Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II. kārta” īstenošanu.

Projekta rezultātā tiks modernizēts PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Jau 2016. gadā Saules skolas vēsturiskā korpusa 3. stāvā tika veikti apdares darbi, izbūvēti iekšējie elektroniskie un vājstrāvu, kā arī iekšējie kanalizācijas tīkli.

Savukārt 2017. gada decembrī uzsākti jaunā skolas mācību bloka būvdarbi Saules ielā 6/8, kā arī esošās ēkas Saules ielā 2 (bijušās darbnīcas “Daiļrade” cehs) pārbūves darbi. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs SIA “Lagron”.

Būvdarbu būvuzraudzību veic IK „Būvzinis-J” speciālisti, bet autoruzraudzību nodrošina būvprojekta autori SIA „MARK Arhitekti”.

Projekta ilgums: 22 mēneši no vienošanās noslēgšanas brīža.

Projekta kopējie izdevumi sastāda 4928792,58 eiro, no tiem attiecināmās izmaksas ir 2497325 EUR, neattiecināmās izmaksas ir 2431467,58 EUR.

 

Informāciju sagatavoja:

Artjoms Mahļins

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta

Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv