Šobrīd Daugavpilī

Par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē” gaitu Pilsētas ziņas

250
Par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē” gaitu

Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē turpinās būvdarbi Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansētā projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē” (turpmāk – projekts) ietvaros.

Atbilstoši Domes rīkotajam atklātajam konkursam “Papildus būvdarbi  Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā” identifikācijas numurs DPD 2017/136, būvdarbu izpildes termiņš objektam ir 2018.gada 1.jūlijs. Saskaņā ar darbu organizācijas projektu, šobrīd turpinās būvdarbi pirmajā etapā. Otrā etapa būvdarbu laikā būs pieļaujams ekspluatēt pārbūvēto bērnudārza pirmo korpusu. Tādejādi pirmsskolas izglītības iestāde turpina funkcionēt un tās darbība netiek pārtraukta.

Projekta ietvaros Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādei tiks nosiltināta ēkas fasāde, nomainīti logi un durvis, nosiltināts cokols, pagraba pārsegums, pirmā stāva grīdas, atjaunota ventilācijas sistēma, uzstādot rekuperācijas iekārtu, rekonstruēta siltumapgādes sistēma, uzstādīti vakuuma saules kolektori karstā ūdens sagatavošanai.

Projekta mērķis ir Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes Šaurā ielā 20, Daugavpilī energoefektivitātes uzlabošana, veicot ēkas pārbūvi par zema enerģijas patēriņa ēku.

 

Projekta īstenošanas rezultātā:

Enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa nepārsniegs 20,33 kWh/m2 gadā.

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa būs vismaz 114 639,42 kg CO2 gadā.  

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 287 910.09.

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums EUR 852 941,51.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta Projektu nodaļa