Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas dome sāk īstenot projektu “Depopulācija – reģionālo centru izaicinājums” DeCoDe (“Challenges of Regional Centres: Depopulation Control, Development – best practices”) Pilsētas ziņas

990
Daugavpils pilsētas dome sāk īstenot projektu “Depopulācija – reģionālo centru izaicinājums” DeCoDe (“Challenges of Regional Centres: Depopulation Control, Development – best practices”)

Daugavpils pilsētas dome, kā vadošais partneris, kopā ar projekta partneriem no dažādām ES valstīm un pilsētām ir uzsākusi projekta DeCoDe īstenošanu Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” 2.darbības „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība”, apakšpasākuma  “Pašvaldību tīklojumi” ietvaros. Projektā ir iesaistīti 8 partneri no 8 valstīm: Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas, Rumānijas, Itālijas, Dānijas un Spānijas. Projekta mērķis ir izveidot starptautisku, ilgtspējīgu tīklu starp Eiropas pilsētām, kuras ir reģionālie centri savās valstīs, lai varētu dalīties savā pieredzē par depopulācijas un reemigrācijas procesiem un to ietekmi.

ES programmas “Eiropa pilsoņiem” mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, rosinot debates par Eiropas Savienībai aktuāliem jautājumiem vietējā, reģionālā un starptautiskā – dalībvalstu – līmenī. Radīt apstākļus, kas nodrošina iedzīvotājiem iespējas piedalīties Eiropas Savienības politikas veidošanas procesos, stiprināt solidaritāti Eiropas pilsoņu vidū, kā arī nodrošināt to, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas, to biedri un jebkurš sabiedrības loceklis tiek iesaistīts Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē.

Programmas 2.darbības 2.apakšpasākuma „Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns) 2017.gada 1.septembra projektu uzsaukumam kopumā no visām dalībvalstīm tika iesniegti 156 projekti. Finansējumu saņēmuši 15 projekti. No 5 Latvijas organizāciju iesniegtajiem projektiem tika atbalstīts Daugavpils pilsētas domes projekts. Jāpiebilst arī, ka Daugavpils pilsētas dome, Salaspils novada dome un Raunas novada dome tika atbalstītas projektos, kuros piedalās kā sadarbības partneri.

Īstenojot šo projektu, iesaistītās pilsētas sekmēs starptautisko sadarbību un apkopos priekšlikumus depopulācijas kontrolei, ko pilsētas varēs izmantot un integrēt savos plānošanas dokumentos.

Projekta ietvaros plānots organizēt piecas starptautiskās tikšanās, divas no tām notiks Daugavpilī. Projekta atklāšanas pasākums paredzēts jau š.g. maijā, kad Daugavpilī ieradīsies pārstāvji no visām projekta DeCoDe partnervalstīm.

 

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” līdzekļiem. Īstenošanas termiņš: 01.03.2018.- 01.02.2020.

 

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore J.Ūzuliņa

Jolanta.uzulina@daugavpils.lv

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!