Šobrīd Daugavpilī

Notika pirmā partneru tikšanās ES projekta “Recruit potential” ietvaros Pilsētas ziņas

266
Notika pirmā partneru tikšanās ES projekta “Recruit potential” ietvaros

Daugavpils pilsētas dome kopā ar Skelleftea pašvaldību Zviedrijā (vadošais partneris) Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+”  ietvaros, īsteno projektu „Cilvēkresursu piesaiste un darba kvalitātes uzlabošana Eiropas pašvaldībās” Recruit potential  (“Recruit potential – VET measures for Inclusive Employers”). Projektā ir iesaistīti 5 partneri no 5 dažādām valstīm: Zviedrijas, Portugāles, Apvienotās Karalistes, Nīderlandes un Latvijas. Projekta mērķis ir darba tirgus sadalījuma izlīdzināšanas pasākumu īstenošana, veicot darbaspēka pieprasījuma/piedāvājuma analīzi un attiecīgas apmācības. Idejas pamatā ir problēma, ka nākotnes darba tirgū pieprasījums pēc specifiskām zināšanām, spējām dažādās profesijās varētu būt lielāks nekā piedāvājums.

Projektu īsteno trīs pašvaldības (Daugavpils, Lousadas un Skelleftea), kā arī divi uzņēmumi, kas palīdzēs izstrādāt kvalitatīvu apmācību programmu, balstoties uz projekta laikā apkopoto informāciju, kā arī visu dalībvalstu pieredzi. Apmācību programma būs paredzēta visa veida speciālistiem, kas strādā ar personālu, administrāciju un darba organizēšanu. Programma tiks iztulkota visās projektā iesaistītajās partnervalstu valodās un būs brīvi pieejama projekta mājas lapā.

Projekta ietvaros no šī gada 21. līdz 23. septembrim tika organizēta pirmā Starptautiskā projekta partneru tikšanās Lousadas pašvaldībā Portugālē, kurā tika pārstāvēta arī Daugavpils pilsētas dome. Tika izrunāti projekta mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti, kā arī turpmākās aktivitātes, lai veiksmīgi īstenotu projektu. Uzņēmums Canice Consulting Limited prezentēja, kā varētu izskatīties apmācību programma, kas būs arī šī projekta rezultāts. Tikšanās dalībniekiem bija iespēja apmeklēt institūcijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – Casa da Boavista, ACIP un Cercimarante. Notika diskusijas par to,  ko Lousadas pašvaldība dara, lai iesaistītu cilvēkus ar īpašām vajadzībām darba tirgū.

Nākamā projekta tikšanās notiks 2018. gada aprīlī Daugavpilī. Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+” līdzekļiem. Īstenošanas termiņš: 01.10.2017.- 30.09.2019.

Informāciju sagatavoja J.Reča-Lāže


jolanta.reca-laze@daugavpils.lv