Šobrīd Daugavpilī

Par projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē” Pilsētas ziņas

300
Par projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē”

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansētā projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē” (turpmāk – projekts) ietvaros tiek veikti būvdarbi Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē. Būvdarbus, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Domes) iepirkumu procedūras DPD 2014/40 rezultātiem, veic SIA “Šafrans”. Būvuzraudzību, pamatojoties uz Domes veiktās iepirkumu procedūras DPD 2016/161 “C” daļas rezultātiem, veic SIA “Rem Pro”. Autoruzraudzību, pamatojoties uz Domes iepirkumu procedūras DPD 2014/18 rezultātiem, veic SIA “BM-projekts”.

Projekta ietvaros Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādei tiks nosiltināta ēkas fasāde, nomainīti logi un durvis, nosiltināts cokols, pagraba pārsegums, pirmā stāva grīdas, atjaunota ventilācijas sistēma, uzstādot rekuperācijas iekārtu, rekonstruēta siltumapgādes sistēma, uzstādīti vakuuma saules kolektori karstā ūdens sagatavošanai.

            Saskaņā ar Uzņēmuma līgumu, kas noslēgts starp Daugavpils pilsētas domi un SIA “Šafrans”, būvdarbu izpildes termiņš ir 2017.gada 18.oktobris.

 

Projekta mērķis ir Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes Šaurā ielā 20, Daugavpilī energoefektivitātes uzlabošana, veicot ēkas pārbūvi par zema enerģijas patēriņa ēku.

 

Projekta īstenošanas rezultātā:

Enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa nepārsniegs 20,33 kWh/m2 gadā.

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa būs vismaz 114 639,42 kg CO2 gadā.  

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 287 910.09.

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums EUR 852 941,51.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta Projektu nodaļas eksperte projektu jautājumos D.Briška