Enerģijas diena “Efektīva enerģijas patērēšana ēkās” Pilsētas ziņas

1547

Organizē Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments sadarbībā ar SIA “Ekodoma” ES projekta „50000&1 SEAPs” ietvaros 2017.gada  24.februārī Daugavpilī, Kandavas ielā 17, 3.stāva aktu zālē Plkst. 13.00

Enerģijas dienas mērķis ir sniegt informāciju plašai sabiedrībai (pašvaldības darbiniekiem un iedzīvotājiem) par aktuālākajiem enerģijas un vides jautājumiem pašvaldībā un iespējām samazināt enerģijas patēriņu.

Mērķauditorija: Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbinieki, kā arī pašvaldības iedzīvotāji

Programma:

13:00 – 13:20            Dalībnieku reģistrācija

13:20 – 13:30            Enerģijas dienas atklāšanas uzruna, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka P.Dzalbe

13:30 – 13:50            Daugavpils pašvaldības Enerģijas politika, sertificētas energopārvaldības sistēmas darbība, uzraudzība, iesaistīto pušu pienākumi, Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Telpiskās attīstības plānotaja Helēna Trošimova

14:10 – 14:30            Enerģijas patēriņa monitoringa platforma, Milda Pētersone, SIA „Ekodoma“

14:30 – 14:50            Gaisa kvalitāte ēkās. Kristaps Kašs, SIA „Ekodoma“

14:50 – 15:10            Piemēri enerģijas patēriņa samazināšanai. Kristaps Kašs, SIA „Ekodoma“

15:10 – 15:20            Jautājumi un diskusijas

Enerģijas diena (24.02.2017.)

Daugavpils pilsētas enerģijas politika

Enerģijas monitoringa platformas izmantošana pašvaldības ēku lietotajiem

Siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa samazināšana ēkās 

Papildus informācija:

http://www.50001seaps.eu/lv

http://www.pilsetumerupakts.eu/index_lv.html

Informācija iedzīvotājiem par energoefektivitāti AS „Sadales tīkls” uzņēmuma mājas lapā:  http://www.sadalestikls.lv/lat/aktualitates/energoefektivitate/


 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!