Šobrīd Daugavpilī

Mežciema atdzimšana! Pilsētas ziņas

573
Mežciema atdzimšana!

Šo svētdien, 18. septembrī plkst. 11:00 Daugavpilī, Mežciemā, Plāteru ielā 23 biedrība „Mežciems” aicina ikvienu piedalīties sakopšanas talkā.

Ne katra Latvijas pilsēta var lepoties ar savu vēsturisko mantojumu, arhitektūras pieminekļiem, vēsturiski nozīmīgām vietām, taču Daugavpils ir viena no tādām pilsētām, kuras vārds ir ierakstīts Latvijas un arī pasaules vēsturē. Taču ikvienam ir zināms, ka nereti šādas vēsturiski nozīmīgas vietas ir nesakoptas un cilvēku aizmirstas, līdzīgi kā viens no gleznainākajiem Daugavpils rajoniem – Mežciems, kur izņemot sakoptos privātmāju pagalmus, publiskās teritorijas, ir aizaugušas un slīgst atkritumos.

Plastmasas pudeļu un citu atkritumu kaudzēs iegrimuši, aktīvākie vietējie Mežciema iedzīvotāji apvienojās biedrībā „Mežciems”, lai cīnītos par vēsturiski nozīmīgo un gleznaino Daugavpils rajonu. Viena no aktīvākajām biedrības biedrēm bija Daugavpils domes ainavu arhitekte Skaidrīte Kozlovska, kas gan cīnījās, gan arī iedvesmoja daudzus entuziastus Mežciema sakopšanas darbos. Skaidrītes pāragrā aiziešana viņsaulē, šī gada vasaras sākumā, liek biedrībai vēl aktīvāk darboties un sasniegt biedrības nospraustos mērķus. Tāpēc svētdien, 18. septembrī – Skaidrītes Kozlovskas dzimšanas dienā, pieminot viņu, tiek organizēta sakopšanas talka, kas kā atzīst biedrības vadītājs Oļegs Fogelmanis būs tikai pirmais etaps Mežciema atdzimšanai, kam sekos projektu rezultātā labiekārtotas takas ar soliņiem, bērnu laukumu izveide un tamlīdzīgas aktivitātes. Biedrība ir saņēmusi arī Daugavpils pilsētas domes atbalstu.

Tāpat biedrība aktīvi darbojoties ar saviem spēkiem no teritorijas izvedusi 50 maisus ar tukšajām pudelēm, taču apzinoties plašo teritoriju un ierobežotos cilvēku resursus, aicina ikvienu piedalīties publiski organizētajā talkā, jo visiem ir zināms, ka, apvienojot spēkus, kopā ir iespēja izdarīt lielas lietas.

Talkā piedalīties jau pieteikusies Daugavpils pilsētas domes galvenā arhitekte, pilsētas galvenais mākslinieks, kā arī Saules skolas, Komunālās saimniecības pārvaldes un Daugavpils Cietokšņa pārstāvji.  

            Lai talka noritētu pēc iespējas veiksmīgāk, biedrība aicina talciniekiem nodrošināt sevi ar darba cimdiem un iespēju robežās arī ar darba instrumentiem, tādiem kā zāģis, cirvis.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!