Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils saņems finansējumu bērnudārzu siltināšanas projektu turpināšanai Pilsētas ziņas

69

Daugavpils Dome ir saņēmusi līgumu par projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās" uzsākšanu.  Daugavpilī šī gada laikā tiks siltināti vēl 8 bērnudārzi".

Daugavpils Domes Attīstības departamenta vadītāja Sarmīte Ķikuste uzsvēra, ka papildus finansējuma piesaistīšana ir ļoti svarīga pilsētas tālākai attīstībai, bet vēl svarīgāk - garantētās darba vietas celtniekiem, īpaši šajos ekonomiskajos apstākļos. Un šādi projekti arī dod iespējas jaunām darba vietām pilsētā.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 milj. latu, no tiem 25% pašvaldības līdzfinansējums.  Projekta mērķis- veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pirmskolas iestādēs Nr. 1, 4,21,10,15,23,27,30.

 

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre L. Korsaka.